okres Semily – příspěvková organizace

Kultura 2019/2020

Termín: 4.10.2019
Místo: Sokolovna Přepeře

V pátek 4. října se konalo v budově sokolovny už druhé letošní vítání nových malých občanů Přepeř. Před zaplněnou společenskou místností se prezentovali i někteří žáci pátého ročníku naší školy.

Po slavnostním zahájení starostou obce páťáci přednesli krátké pásmo básniček pro rodiče, kterým pogratulovali a přivítali občánky do života. Odměnou jim byl potlesk přítomných a malá sladká odměna za milé vystoupení.

Na přelomu září a října se naše škola vypravila na harmonizační pobyt. Cílem pobytu bylo začlenit prvňáčky a poznat spolužáky i učitele v jiném prostředí. Základnou pobytu se stal hotel Ort, který leží v polích mezí Kostí a Humprechtem.

V pondělí jsme odjeli od školy po osmé hodině ranní. U hotelu jsme byli asi za dvacet minut. Netrvalo dlouho a děti se zabydlely v útulných pokojíčcích s vlastním sociálním zařízením. Po krátkém seznámení s prostředím proběhlo losování dětí do 4 týmů pomocí barevných kartiček (červená, žlutá, modrá, zelená).

V dopoledním programu byly pro dvě skupiny připraveny seznamovací hry a netradiční hry – branball. Nad zařazení branballu jsem váhala z důvodu náročnějších pravidel. Děti ale zvládly hru bezvadně! Druhé dva týmy se zabývaly problematikou středověku. S milou paní Mgr. Ivanou Bérešovou (tímto jí moc děkuji za spolupráci) tvořily plakáty na zmíněné téma. Obě skupiny se po 45 minutách vystřídaly. Po výborném obědě jsme se vydali ve velkém větru ke Kosti, kde pro nás byla perfektně nachystaná trať na orientační běh od pana Mgr. Filipa Stárka. Také moc děkuji, že si na nás udělal čas a seznámil děti s tímto sportem. Děti se ve dvojicích (starší + mladší) vydaly na trať, která měřila okolo 4 km. Někdo závodil, někdo stihl i houbařit. Každý si to užil po svém 🙂 Když dorazila poslední dvojice, bylo vyhlášeno hledání pokladu v podobě krabice se sušenkami. Dětem nedělalo nejmenší potíž tuto krabici vypátrat – když jde o sušenky… 🙂 Potom, co jsem všechny sušenky snědli, vyrazili jsme na cestu zpět. Cestou nás chytl velký liják, ale nám to nevadilo. Odměnou nám byla dvojitá duha, která se objevila na obloze. Byl zde nápad jít hledat hrnec zlata na její konec, ale hladové žaludky rozhodly pro hotel. Na hotelu jsme se převlékli do suchého oblečení a šli na večeři. Všimli jsme si, že dětem celkem chutnalo, když byly pěkně vyfoukaní a vyběhaní… 🙂 Po večeři proběhla prezentace středověkých projektů. Děti si zahrály deskové a jiné hry a pomalu jsme se chystali ke spánku. Sem tam byla nějaká ta slzička, ale první noc proběhla bez větších problémů.

FOTOGRAFIE Z POBYTU

Druhý den se odehrával v horolezeckém duchu. Každá skupina strávila 90 minut na blízké horolezecké stěně v Sobotce. Ke stěně vede krásná pěšina v polích. Děti po cestě navštívily  zámeček Humprecht a byla pro ně připravena i poznávačka roslin a zvířat. Zbylé skupinky tvořily na hotelu domečky pro zvířátka z přírodnin. Po večeři jsme čekali na tmu. Pro děti byla nachystána stezka odvahy (v areálu hotelu) s poznávačkou hradů a zámků. Děti chodily ve dvojicích po svíčkami vyznačené cestě. Nikdo naštěstí nebrečel 🙂

Ve středu se mělo kazit počasí. Využili jsme lepšího dopoledního počasí pro výlet do vyhlášené cukrárny v Sobotce. Děti, jak je jim dobrým zvykem, vykoupily půl cukrárny a poté se vrhly na Infocentrum. Krásnou procházkou jsme se vrátili na hotel, kde jsme se naobědvali, uklidili, zabalili a čekali na autobus do Přepeř.

Jelikož mám tu možnost se k pobytu vyjádřit, tak mohu říct, že jsem měla na začátku obavy. Obavy z toho, jak to zvládneme, aby se dětem program líbil, nikdo se nebál…aby vše klaplo co nejlépe. Teď můžu s radostí napsat, že nebyl sebemenší problém. Na hotelu vše probíhalo bez problémů. Líbilo se mi, jak si děti pomáhaly. Jak se starší děti staraly o mladší. Všechno bylo tak, jak jsme se domluvili. I když se vždy najdou výjimky, které zlobí, hodnotím vše kladně.

Ráda bych ještě napsala, že jsou Vaše (a vlastně i trochu naše 🙂 děti neskutečně bojovné a odvážné. Ty výkony, které jsem mohla pozorovat během kurzu byly neskutečné! Každý máme hranice jinde. Někdo bojoval s menším strachem, někdo s větším. Děti byly unavené, ale nikdo nic nevzdal!! Někdo byl možná i poprvé tak dlouho bez rodičů a i tomu patří ohromný respekt. Po stránce sebeobsluhy nebyly také žádné problémy. Toho si ohromně cením a vážím. Jsem ráda, že jsem prožila super tři dny s tak bezvadnými dětmi.

SLOŽENÍ SKUPIN:

SEZNAM POKOJŮ

ORIENTAČNÍ BĚH – 30. 09. 2019 – Okolí hradu Kost – VÝSLEDKY ZDE

Termín: 26. 09. 2019
Místo: Skautský Ostrov v Turnově

Dnes se čtvrtá třída zúčastnila praktické i teoretické výuky dopravní výchovy.

V teoretické části jsme se pod vedením pana učitele z autoškoly seznámili s vybavením jízdního kola, dopravními značkami a řešením křižovatek.

V praktické části jsme jezdili na kole a poznatky získané z klubovny jsme využívali bezchybně při jízdách.

Všichni jsme se snažili a docela se nám to dařilo. No a na jaře to bude už vše naostro. V první části budeme psát test a potom své znalosti prokážeme na jízdním kole.

Termín: 23. 09. 2019
Místo: Městské divadlo Turnov

Poprvé v novém školním roce jsme jeli na divadelní představení autorky televizních her Boženy Šimkové Čert a Káča.

Celá pohádka se nám moc líbila. Přáli jsme všichni nebojácné Káče, která si dovedla poradit s čertem a za muže si chtěla vzít pasáčka Jirku. Zasmáli jsme se veselým scénám a potěšilo nás během představení mnoho písniček. Nakonec vše dobře dopadlo, Káča si vzala Jirku za muže a závistivá a domýšlivá kněžna nakonec také povolila a jmenovala Jirku správcem svého panství a vystrojila jim krásnou svatbu. Z čerta se nakonec stal pasáček ovcí.

Termín: 20.9.2019
Místo: Kozákov

Páteční dopoledne 20. 9. si žáci prvního, druhého a pátého ročníku zpříjemnili výletem na Kozákov, kde se již několik let pravidelně koná akce semilské PPP a SPC s názvem Den prevence. Tento den je věnován žákům prvního stupně škol z blízkého okolí.

Letošní rok byl tématicky zaměřen na zdravý životní styl a i díky krásnému počasí si děti tento den opravdu užily. Žáci vytvořili pětičlenné skupinky, které pod vedením páťáků absolvovaly okruh s pěti stanovišti. Zde plnili zábavné, ale i poučné úkoly. Došlo na seznámení s jógou, na poznávání bylinek i na překážkovou dráhu, kde si děti ověřily svou tělesnou zdatnost. Dalším úkolem bylo poznávání ovoce a zeleniny s následnou diskuzí o zdravé či nezdravé stravě.

Dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře, noví prvňáčci se pěkně zapojili do probíhajících aktivit a nezbývá, než poděkovat organizátorům a těšit se na další ročník.

Pozvánka – Kozákov 2019

Termín: 02. 09. 2019
Místo: ZŠ Přepeře

2.9. byl slavnostním dnem pro děti z mateřské školy.

Poprvé vstoupily do základní školy jako „školáci“. Nálada byla příjemná, všechny se těšily. Dostaly učebnice a spoustu pomůcek, že se jim to do nových školních tašek snad ani nevešlo.

Chvilku jsme poznávali čísla, geometrické tvary, barvy. Ani vybraná písmena jsme nepopletli. Všichni školáci dostali pamětní list a medaili.

První krok do „ZŠ“ se nám povedl. Nezbývá než si přát, aby stejně úspěšná byla celá dlouhá cesta 1. ročníkem.

Přeji hodně štěstí a pohody. Z. Vdovičíková