okres Semily – příspěvková organizace

Aktuální informace

Zápis do 1. ročníku se bude konat  od 01. do 30. 04. 2020 bez účasti dětí. Bližší informace k zápisu zveřejněny na úvodní stránce v kolonce Zápis do 1. ročníku.

Vážení rodiče,

na webu hlavní stránky je vytvořen úkolníček. Po jeho rozkliknutí najdete zadávání úkolů na každý týden pro jednotlivé ročníky do té doby, než bude zrušeno Opatření MZ zakazující osobní přítomnost žáků při vzdělávání ve školském zařízení. Program Čt2 vysílá každý pracovní den od 09.00 do 12.00 hodin pořad pro 1.stupeň základních škol s názvem „UčíTelka“.

Každé pondělí a středu jsou úřední hodiny od 08.00 do 10.00 hodin. V této době budou vyřizovány i „Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení“.

Škola je od pondělí 16. 03. 2020 uzavřena pro všechny žáky. Školní družina nebude po dobu platnosti opatření v provozu. Rodiče si mohou vyzvednout v pondělí „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení“ u ředitele školy nebo stáhnout z našeho webu. Další informace budou oznámeny začátkem příštího týdne. Mgr. Břetislav Tomeš

Školní rok 2019/2020  – I. ( roč. 1., 3.) – Mgr. Zlatka Vdovičíková, II. (roč. 2., 5.) – Mgr. Stanislava Vaňková, III. (roč. 4.) – Mgr. Břetislav Tomeš,
ŠD – Adéla Ondruchová, ranní ŠD – Mgr. Stanislava Vaňková.