okres Semily – příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEPEŘE, OKRES SEMILY-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

INFORMACE K PROVOZU ZŠ PŘEPEŘE OD 27. PROSINCE DO 28. ÚNORA 2021 

Na základě epidemiologické situace v naší zemi se Vláda České republiky na svém zasedání dne 23. prosince 2020 usnesla na vydání krizového opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů na vzdělání.

Provoz základní školy:

Žáci 1., 2. a 4. ročníku budou vyučováni prezenčně.

Prezenční výchova probíhá v homogenních skupinách.

Žáci 3. a 5. ročníku jsou zařazeni do povinného vzdělání distančním způsobem.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Žáci budou z domova vybaveni každý den nejméně dvěma rouškami.

Rozdělení žáků do skupin (vyzvedávání žáků před školou):

  • 1. skupina – 1.ročník – vyzvedává Mgr. Vaňková v 07.20 a odvádí do třídy.
  • 2. skupina – 2.+4.ročník – vyzvedává Mgr. Vdovičíková v 07.30 a odvádí do třídy.

Školní družina:

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy bude umožněn provoz školní družiny.

Provoz školní družiny:

Slečna vychovatelka Ondruchová Adéla – 1. ročník – 11.30-16.00 hodin.

Pedagogové – 2. ročník – 12.00-15.00 hodin.

 Ranní družina od 06.30 ve škole v jednotlivých třídách.

Zároveň prosíme a žádáme rodiče, pokud to je jen trochu možné, abyste děti v družině ponechávali jen v nejnutnějším případě z důvodu zachování homogennosti skupin.

Školní jídelna:

Školní jídelna bude v provozu.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Vydávání stravy:

  1. ročník ve 11.40,
  2. + 4. ročník ve 12.05 hodin.

Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.

Školní kroužky:

V důsledku dodržování homogenních skupin bude otevřen pouze kroužek Anglického jazyka pro 1. + 2. ročník.

Print Friendly, PDF & Email