okres Semily – příspěvková organizace

Jičín – město pohádek

Setkání s důchodci

 • kulturní vystoupení na akci pořádané OÚ Přepeře
 • pásmo básniček, scének a písniček

Předvánoční setkání s Mikulášem

 • taškařice s čerty se sladkou odměnou a zpěvem

Vánoční besídky

 • posezení při čaji a cukroví
 • zpěv a poslech vánočních koled s vánočním překvapením pod stromečkem

Masopustní karneval

příprava:

 • zhotovení a příprava masky každého žáka

vlastní program:

 • promenáda v maskách po třídách
 • soutěž o nejhezčí masku
 • tancování, diskotéka v maskách
 • různé soutěže v družstvech

Vynášení Morény

příprava:

 • hlavní Morénu zhotoví vyučující – její „kříž“
 • celou Morénu zhotovují žáci – samostatně nebo ve skupinách
 • žáci se učí básničky a říkadla – nutná koordinace mezi třídami

vynášení Morény:

 • před nebo po Smrtné neděli
 • společně všichni žáci
 • průvod a rozloučení s Morénou v duchu lidových tradic – řehtačky, klapačky, říkadla atd.

Den čarodějnic

příprava:

 • zhotovení masky doma

vlastní program:

 • přehlídka masek u připravené vatry u Svazarmu
 • soutěž o nejlepší masky ve třídách
 • běžecký závod v maskách

Velikonoce

 • zdobení kraslic
 • žáci si den předem přinese vejdunky

v každé třídě jiná technika:

 • zapouštění barev do klovatiny
 • vosková technika
 • lepení koření
 • lepení konfet a barevných papírů
 • lepení těstovin
 • lepení vloček

Dětský den

 • spoluorganizátor
 • zajišťujeme soutěž v jízdě na tříkolkách a kolech

Školní výlet a návštěva divadelních a filmových představení

Akademie pro rodiče

 • vystoupení každého žáka v rámci jednotlivých ročníků

pestrost programu:

 • přednes, dramatizace
 • zpěv, tanec, hra na nástroje
 • mluvené slovo, uvádění celého programu (konferenciéři)

Zájezd k moři

 • obnovení tradice výjezdu do zahraničí za podpory obce
Print Friendly, PDF & Email