okres Semily – příspěvková organizace

MAP Turnovsko III

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021096. Projekt je realizován od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2023. Podstatou je plánování a společné řešení místně specifických problémů a následné vyhodnocování přínosu spolupráce škol, jejich zřizovatelů i dalších aktérů ve vzdělávání.

 


Doučování ve škole

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy ( Doučování ).

Škola vytipovala žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku pandemie Covid 19 a těmto

žákům poskytujeme podporu formou DOUČOVÁNÍ. Na toto doučování jsme získali finanční prostředky

EU. Aktivita je financována Evropskou unií – Next generation EU.

Print Friendly, PDF & Email