okres Semily – příspěvková organizace

MAP Turnovsko IV

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008137. Projekt je realizován od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025. Hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Projekt realizuje Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, informace jsou na stránkách www.mapturnovsko.cz/map4.


Doučování ve škole

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy ( Doučování ).

Škola vytipovala žáky, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem v důsledku pandemie Covid 19 a těmto

žákům poskytujeme podporu formou DOUČOVÁNÍ. Na toto doučování jsme získali finanční prostředky

EU. Aktivita je financována Evropskou unií – Next generation EU.

Print Friendly, PDF & Email