okres Semily – příspěvková organizace

Sport 2023/2024

Termín: 09. 04. 2024
Místo: ZŠ Příšovice

V úterý 09. 04. se výběr dětí z naší školy zúčastnil turnaje ve vybíjené, který tradičně pořádala škola v Příšovicích. Na turnaj dorazilo celkem 5 týmů: Mašov, Mírová pod Kozákovem, Pěnčín, Příšovice a Přepeře. Každý tým odehrál 4 zápasy. Našim dětem se podařilo vyhrát zápas s Pěnčínem, ostatní zápasy, ač s velkým nasazením, prohrály. Právě díky bojovnosti nakonec děti z Přepeř přivezly 3. místo, protože o celkovém umístění nakonec rozhodlo skóre.

Velké poděkování patří pořádající škole v Příšovicích a také moc děkujeme paní Mrázové, dědečkovi Vélemu, panu Kolomazníkovi za pomoc s dopravou na turnaj i zpět.

         

Termín: 08. 04. 2024
Místo: Stadion L. Daňka

Ve pondělí naše škola měla naplánované školní kolo atletické všestrannosti 3boj s Adamem.

Za krásného letního počasí jsme odjeli autobusem na Stadion L. Daňka. Po krátkém rozcvičení pod vedením paní učitelky Grofové jsme se přichystali na první disciplínu, a to sprint na 50 m. Po malém odpočinku jsme se rozešli do dvou sektorů, a to vrhačského a dálkařského. Zde jsme absolvovali shodně 3 pokusy ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem.

Všichni tento trojboj brali velmi vážně, protože se zároveň jednalo o nominaci na další připravované kolo Turnov – venkov, které se uskuteční v pondělí 29. dubna.

Přejeme všem vybraným závodníkům a závodnicím mnoho úspěchů, zlepšení svých osobních výkonů a radost z postupu do dalších kol.

Termín: 09. 01. – 19. 03. 2023
Místo: Jablonec nad Nisou

Povinný plavecký výcvik v Plavecké škole Jablonec nad Nisou absolvoval 3. + 4. ročník naší školy.

Zvolili jsme i pro letošní rok stejný kurz jako v minulých letech. Do plaveckého bazénu jsme vyjeli celkem desetkrát a výuka jedné hodiny trvala 90 minut. Byli jsme rozděleni do pěti družstev podle výkonnosti a všichni jsme se snažili zdokonalit naše plavecké umění. Jak se nám to povedlo, dokazují i níže zveřejněná „mokrá vysvědčení“, která nám byla předána poslední den našeho výcviku.

S výukou můžeme být naprosto spokojeni a s našimi výsledky také. Čtvrtý ročník se rozloučil s plaveckým bazénem a nynější třetí ročník čeká ještě povinné plavání za rok. Deset týdnů uteklo jako voda…

Poslední předvánoční středu jsme na měli na florbalovém kroužku pěkné zpestření – pozvali jsme rodiče. Nejprve jsme si zahráli pár pohybových her na zahřátí, zasoutěžili jsme si a nakonec jsme si zahráli zápas. Chtěla bych poděkovat za to, že si rodiče našli čas strávit s námi sportovní odpoledne a dětem za aktivitu na kroužku nejen v předvánočním čase J.

V sobotu 23. 12. se mohly děti z florbalového kroužku zúčastnit dopoledního Vánočního MIX turnaje. Florbalový turnaj byl proložen dovednostními soutěžemi a byl tradičně zakončen biatlonem ve florbalovém podání.

Termín: 06. 11. 2023
Místo: Stadion L. Koška

Po výborných zkušenostech z loňského roku, jsme i v letošním školním roce zahájili výuku bruslení pod profesionálním trenérem panem Pavlem Hlubučkem.
Celkem absolvujeme pět hodinových tréninkových jednotek každé nadcházející pondělí až do 4. prosince.
Vedení a přístup trenéra a jeho celého kolektivu se nám moc líbí, a tak se vždy už těšíme na další vyučovací jednotku.

Termín: 11. 09. 2023
Místo: Hřiště v Přepeřích

V pondělí za krásného počasí jsme sehráli přátelský zápas v kopané se Základní školou Turnov, Zborovská 519.

První sportovní akci nám vyjednala paní ředitelka Vaňková s paní učitelkou Mgr. Markétou Koldovou. Na zápas jsme nominovali 13 žáků a všichni si dostatečně zahráli, protože jsme pravidelně po určitých časových úsecích střídali. Hrací doba byla 2 x 20 minut.

Všechny hráče bych chtěl pochválit za nasazení, hru fair-play a snahu o týmovou hru. V utkání jsme své soupeře porazili 18:1. Mezi střelce se zapsali: Prokop 2 góly, Pepa 6, František 1, Tonda 5, Vítek 4.

Na konci utkání jsme každý z nás dostali od trenéru soupeřů něco sladkého na zub a drobné dárky. Já bych chtěl ještě poděkovat za spolupráci a pomoc panu Janu Duffkovi.

Po konci utkání jsme byli pozváni k odvetnému zápasu do Turnova. Nabídky určitě využijeme.