okres Semily – příspěvková organizace

Bc. Adéla Plechatá

1 2 3 7

Termín: 09. 04. 2024
Místo: ZŠ Příšovice

V úterý 09. 04. se výběr dětí z naší školy zúčastnil turnaje ve vybíjené, který tradičně pořádala škola v Příšovicích. Na turnaj dorazilo celkem 5 týmů: Mašov, Mírová pod Kozákovem, Pěnčín, Příšovice a Přepeře. Každý tým odehrál 4 zápasy. Našim dětem se podařilo vyhrát zápas s Pěnčínem, ostatní zápasy, ač s velkým nasazením, prohrály. Právě díky bojovnosti nakonec děti z Přepeř přivezly 3. místo, protože o celkovém umístění nakonec rozhodlo skóre.

Velké poděkování patří pořádající škole v Příšovicích a také moc děkujeme paní Mrázové, dědečkovi Vélemu, panu Kolomazníkovi za pomoc s dopravou na turnaj i zpět.

         

Termín: 05. 02. 2024
Místo: Tělocvična Přepeře

Na pondělní hodinu tělocviku se k nám přidali předškoláci z mateřské školy. S páťáky a druháčky si nejprve zahráli pár pohybových her na rozehřátí. Následovaly atletické dovednostní disciplíny pod vedením dětí z pátého ročníku. Druháčci doprovázeli předškoláčky na stanoviště a soutěžili spolu s nimi. Děkujeme předškolákům a paním učitelkám za návštěvu a budeme se těšit na dalším setkání. Masopustní karneval proběhne v pátek 23. 02. :-).

Poslední předvánoční středu jsme na měli na florbalovém kroužku pěkné zpestření – pozvali jsme rodiče. Nejprve jsme si zahráli pár pohybových her na zahřátí, zasoutěžili jsme si a nakonec jsme si zahráli zápas. Chtěla bych poděkovat za to, že si rodiče našli čas strávit s námi sportovní odpoledne a dětem za aktivitu na kroužku nejen v předvánočním čase J.

V sobotu 23. 12. se mohly děti z florbalového kroužku zúčastnit dopoledního Vánočního MIX turnaje. Florbalový turnaj byl proložen dovednostními soutěžemi a byl tradičně zakončen biatlonem ve florbalovém podání.

Termín: 09. 11.
Místo: Nudvojovice

Děti ze školní družiny se ve čtvrtek zúčastnily příjemného programu, kde se seznámily s metodami zadržování vody v krajině a důvody výsadby stromů na polích. Samotnou činnost sázení stromů si následně mohly děti vyzkoušet a vysadily celkem 10 stromů – švestky, jabloně, hrušně. Na závěr čekala na děti odměna v podobě perníčků a broušených kamínků. Celou akci vedla paní Zatloukalová, které velmi děkujeme za skvělou zkušenost. Na jaře se opět shledáme při výsadbě dýní.

Termín: 28. 06. 2023
Místo: Přepeře

Ve středu si děti zpříjemnily konec školního roku brännballovým turnajem. Brännball je pálkovací hra, při které jde především o dobré odpálení míčku, běh, chytání, házení a spolupráci v týmu.

Děti byly rozděleny do 4 družstev napříč třídami a pro své týmy si vymyslely vlastní názvy – Hranolky z Mekáče, Sporťáci, Zběsilá morčata a Argentina.

Celý turnaj se odehrával v bojovém duchu a dobré náladě J.

Termín: 05. 04. 2023
Místo: Hala Turnov

Naše děti postoupily z turnaje v Příšovicích na další turnaj, který se konal v Turnově. Do turnovské haly TJ dorazilo celkem 6 smíšených družstev – Mírová pod Kozákovem, Přepeře, 28. října, ZŠ Žižkova, ZŠ Skálova, ZŠ Jenišovice. Přepeřáci vybojovali v této velké konkurenci pěkné 5. místo. Moc děti chválím za skvělou reprezentaci školy a férové chování ke spoluhráčům i soupeřům.

                          

1 2 3 7