okres Semily – příspěvková organizace

Kultura 2020/2021

Termín: 30. 06. 2021

Pět let uteklo jako voda a my jsme se letos na konci června museli rozloučit s našimi páťáky.

Tento školní rok byl poznamenaný pandemickou nákazou covidem a školní rok vlastně proběhl v úplně jiném řádu. Ve škole jsme strávili polovinu školního roku a druhou při online vyučování. Bohužel jsme přišli o plno krásných akcí. Museli jsme oželet společný školní výlet, sportovní i kulturní akce a hlavně školní akademii, která je vždy brána jako setkání s blízkými, ale i jako loučení s vycházejícími žáky.

Rozloučení s páťáky proběhlo ve čtvrtek na školní zahradě po výletě naší třídy. V pondělí jsme společně vyrazili do Turnova na zmrzlinu a další občerstvení v cukrárně. Počasí nám přálo, a tak jsme strávili pěkné dopoledne naposledy v kolektivu celé naší třídy.

Ve středu při rozdávání vysvědčení jsme zavzpomínali na celých pět let, které jsme spolu prožili. Popřáli jsme si krásné prázdniny plné sluníčka a také mnoho studijních úspěchů v září v Turnově a Kobylech.

Termín: 24. 06. 2021

Dnes jsme se sešli před sedmou hodinou na vlakovém nádraží a společně jsme vyjeli vlakem na Malou Skálu.

Cesta vlakem rychle utekla a před námi stála první výzva, a to vrcholové stoupání na Kalich. Nikdo však na sobě nedal znát, že by to nezvládl. Na Kalichu jsme si vše v klidu prošli a nádherné okolí jsme si prohlíželi z vyhlídky „Kde domov můj“. Zde jsme se také nasvačili a během celého výletu jsme také dvakrát soutěžili a využili přírodních materiálů, které jsme zde našli.

Další naší zastávkou byla Zrcadlová koza, kde jsme se najedli a hlavně pořádně vyřádili na různých atrakcích. Tři nejodvážnější, Eliška, Anička a Rozinka, vyzkoušely teplotu Jizery a trochu si zaplavaly.

Potom jsme podél řeky Jizery došli na autobusové nádraží a do Přepeř se dovezli autobusem.

Výlet se nám vydařil, počasí nám vyšlo a všichni jsme byli spokojeni. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat slečně vychovatelce Ondruchové za přípravu krásné trasy. 

Ve středu 23. 6. jsme využili ideálního výletního počasí a vypravili se poznávat zajímavá místa v blízkosti Přepeř. A taky jsme si chtěli trochu pohrát, poznat něco nového, ochutnat něco dobrého a ještě se před prázdninami pořádně vzájemně užít.

Ještě před 8. hodinou ranní jsme vyrazili po polních cestách směrem na Všeň. U tamního kostela jsme vklouzli do lesa, kde si děti pod vedením paní vychovatelky s chutí zahrály několik veselých her. Cestu obohatilo povídání o stromech a ochutnávání prvních letošních borůvek a jahod. Asi po hodince a půl jsme došli k cíli našeho výletu – malebnému rybníku Vůstra, který se hemžil vodními živočichy. Zde si děti ještě užily soutěž v házení šiškami a už se těšily na vydatnou svačinu. Ta tentokrát nebyla úplně podle zásad zdravé výživy, ale výletníci byli nadšeni. Navštívili jsme po delší době nově otevřenou hospodu na podhajské návsi, kterou s úsměvem vede maminka našeho žáčka Alberta. Hranolky, párky v rohlíku a nanuky šly rychle na odbyt, a kdybychom nespěchali do družiny, určitě bychom vyjedli všechny zásoby.

Do školy jsme poté zamířili už nejkratší cestou a v družině byli moc hodní, protože v našich nohách bylo okolo 10 kilometrů. Velká pochvala pro prvňáčky za zvládnutou túru je jistě na místě.

Termín: 16. 06. 2021

Blíží se konec školního roku a s ním spojený čas výletů. Naše třída (2. + 4. ročník) si vyjela na Malou Skálu. Sešli jsme se na vlakovém nádraží 

a s úsměvy na tváři jsme dorazili do cíle. 

Příjemnou procházkou jsme došli na Pantheon. Po prohlídce památky a „velkých nákupech “ různých drobností jsme se šli „odměnit“ do cukrárny. 

Ve velkém horku nám zmrzlina či ledová tříšť přišla k chuti. Dlouho jsme se však nezdrželi a protože všichni se už těšili na koupání. Na břehu Jizery jsme se i „naobědvali“ a mohli jsme se vydat na zpáteční cestu do Přepeř. Ač bylo velké teplo, všem se nám výlet moc líbil.

Termín 16.6.2021

Čtvrťáci si ve středu vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti a naučili se, jak se mají na silnici chovat. Povídali si o dopravním značení a povinné výbavě na kolo. Program připravili lektoři ze Žluté ponorky ve spolupráci s Autoškola Novotný. Na podzim si děti prověří své vědomosti při testu a dovednosti na dopravním hřišti. Pokud uspějí, získají Průkaz cyklisty.

 

Hned na začátku týdne v pondělí 24. 5. jsme využili dne bez deště a vyrazili s prvňáky na velký výlet. Byla to výprava na hrad Valdštejn, ale ne ledajaká. Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Valdštejn dětskýma očima“, a tak jsme prověřili fyzickou zdatnost prvňáčků a výkresy na hrad donesli osobně.

Výlet jsme zahájili na vlakové zastávce Turnov-město a pokračovali přes Pelešany na parkoviště pod Valdštejnem. Na lesních cestách byl po ránu příjemný klid, a tak jsme viděli i spoustu zajímavých věcí, například nebojácného strakapouda. Na hradě jsme předali obrázky organizátorovi soutěže Mgr. Radimu Štíchovi, který děti pochválil a poděkoval jim za účast. Největší nadšení propuklo po otevření místního občerstvení, které děti „vzaly útokem“. Po vydatné svačině nastal čas na zpáteční cestu. Z kopce všichni seběhli s dobrou náladou a nadšením, které ale pomalu bralo za své na dlouhém úseku po hrázi u Jizery. Tady už se u někoho začala projevovat únava, ale vidina oběda a odpočinku ve školní družině všechny dovedla zdárně do cíle.

Prvňáčci dostali velkou pochvalu za zdolaných 10 kilometrů a všichni žáci za účast v soutěži. Možná se někteří stanou výherci dětské vstupenky na hrad. Všichni se mohou na Valdštejn vypravit třeba s rodiči a prohlédnout si nejhezčí výkresy, které zde budou zdobit interiér.

Část pátečního dopoledne jsme věnovali oslavě svátku všech čarodějnic. Po povídání a splnění úkolů z českého jazyka a matematiky jsme se mohli vrhnout do příprav. Během velké přestávky se někteří žáci naší školy rozhodli vyměnit svoje běžné oblečení a obličeje schovat za strašidelné masky.

Poté už si každá třída užívala dopoledne vlastním způsobem, a protože nám přálo počasí, děti si spoustu aktivit splnily i venku na hřišti či školní zahradě. Nechybělo výtvarné vytváření, vědomostní soutěže, pohybové hry ani tradiční překážková dráha s koštětem. Vítězové soutěží dostali drobné odměny, ale největší odměnou pro všechny byly zase nové společné zážitky. Děti odcházely ze školy správně naladěny na to pravé večerní čarodějnické veselí.

Tento týden jsme se vrátili po měsíci a půl distanční výuky do školy, a tak bylo načase splnit staré sliby a oživit si jeden běžný školní den zajímavým tématem. Tím tématem byli dětmi oblíbení „strašní ještěři“ a dnem byl pátek 16. dubna.

Prvňáci si do třídy přinesli spoustu věcí, které se dinosaurů týkají – od knížek a hraček až po oblečení. Půl hodiny z českého jazyka padlo na povídání nad knížkami a líčení zážitků z libereckého Dinoparku. Abychom učinili zadost psaní, vyplnili poté žáci úkol v sešitě – objevili a vybarvili ještěry schované v pralese a opisovali jejich názvy (a že to nejsou slova vůbec jednoduchá). Na začátku druhé hodiny si děti daly malý vědomostní testík, po kterém byli největší „dinoznalci“ odměněni pochvalou a malou dobrotou. Byla to hodina matematiky, a tak přišlo na řadu řešení početních úloh, které se týkaly například výšky zvířat nebo počtu jejich vajec. Po velké přestávce byly děti trochu rozdivočelé, což jsme využili u překážkové dráhy s maskou a neforemnými tlapami. A už byl zase čas na získávání nových vědomostí prostřednictvím sestavování ještěří kostry z kartonu. Hra na archeology ve skupinkách žáky bavila a šla jim moc pěkně od ruky. V dalších hodinách prvouky či přírodovědy se určitě budou získané znalosti o částech kostry obratlovců hodit. Poslední hodinu jsme vytvořili náš Jurský park. Na čtvrtku velkého formátu děti vybarvily, vystříhaly a nalepily obrázky dinosaurů.

Dopoledne uteklo jako voda a do příštího týdne si ještě neseme několik nesplněných úkolů v podobě křížovek, bludišť nebo spojovaček. Také musíme najít spoustu „dinosauřích zubů“ schovaných na školní zahradě. Tak snad nám bude lépe přát počasí a začne konečně to pravé jaro. Copak asi vymyslíme na „čarodějnice“?

V pátek 19. 2. jsme si letošní čekání na jaro zpříjemnili třídním dětským karnevalem. Prvňáci se už několik dní předem těšili, až budou moci předvést své masky. Po dvou hodinách učení, které mělo karnevalovou tématiku, se všichni během velké přestávky proměnili v různé pohádkové nebo nadpřirozené bytosti. Úvod karnevalu tradičně obstarala přehlídka, poznávání a hodnocení vytvořených masek. Další hodina se nesla v soutěžním duchu. Vzhledem k okolnostem jsme si nemohli užít soutěže sportovní, ale i tak jsme se dobře pobavili a pohráli si. Všichni doufáme, že příští školní rok si karnevalové veselí už užijeme společně se spolužáky z vyšších ročníků v přepeřské sokolovně, jak bývalo dlouhodobým dobrým zvykem.