okres Semily – příspěvková organizace
Mgr. Břetislav Tomeš

Mgr. Břetislav Tomeš

Školní rok 2021/2022  – I. ( roč. 1., 4.) – Mgr. Břetislav Tomeš, II. (roč. 2.) – Mgr. Stanislava Vaňková, III. (roč. 3., 5.) – Mgr. Zlatka Vdovičíková

ŠD – Bc. Adéla Ondruchová , Eva Hauzrová, DiS., ranní ŠD – Mgr. Stanislava Vaňková

Termín: 30. 06. 2021

Pět let uteklo jako voda a my jsme se letos na konci června museli rozloučit s našimi páťáky.

Tento školní rok byl poznamenaný pandemickou nákazou covidem a školní rok vlastně proběhl v úplně jiném řádu. Ve škole jsme strávili polovinu školního roku a druhou při online vyučování. Bohužel jsme přišli o plno krásných akcí. Museli jsme oželet společný školní výlet, sportovní i kulturní akce a hlavně školní akademii, která je vždy brána jako setkání s blízkými, ale i jako loučení s vycházejícími žáky.

Rozloučení s páťáky proběhlo ve čtvrtek na školní zahradě po výletě naší třídy. V pondělí jsme společně vyrazili do Turnova na zmrzlinu a další občerstvení v cukrárně. Počasí nám přálo, a tak jsme strávili pěkné dopoledne naposledy v kolektivu celé naší třídy.

Ve středu při rozdávání vysvědčení jsme zavzpomínali na celých pět let, které jsme spolu prožili. Popřáli jsme si krásné prázdniny plné sluníčka a také mnoho studijních úspěchů v září v Turnově a Kobylech.

Termín: Školní rok 2020/2021

Jako každý rok, tak i v letošním roce jsme se chtěli zúčastnit seriálu závodů v atletickém 3 boji s Adamem.

Bohužel se v tomto školním roce závody nekonaly vzhledem covidové pandemii.

Využili jsme možnosti on-line formy korespondenční soutěže bodových průměrů třídních kolektivů, která byla vyhlášena v září jako Pohár hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty.

Výsledky jsme včas odeslali a v soutěži 5. ročníků jsme se umístili v rámci kraje na velmi pěkném 6. místě s bodovým průměrem 866, 45 bodů.

Obdrželi jsme diplom třídy a 3 nejúspěšnější byli odměněni diplomy a drobnými cenami. Nejlépe se vedlo Danielu Grossovi, Jirkovi Markovi a Elišce Štefaníkové.

Doufejme, že příští rok se už všichni sejdeme na atletickém stadionu v Turnově.

3 boj

Výsledky