okres Semily – příspěvková organizace

Kultura 2022/2023

Termín: 26. 01. 2022
Místo: Kamenářský dům

Tak jsme si zase jednou ve čtvrtek udělali se třídou pěkný den. Na 26. 1. jsme měli objednaný masopustní program v Kamenářském domě turnovského muzea. Ale tentokrát jsme neměli pouze zážitek z výtvarného tvoření.

Úvod patřil loutkovému divadélku s masopustní tématikou. Následovala pohybová písnička a povídání o maskách z různých koutů světa. Šikovná a zábavná paní lektorka Maruška se poté přestrojila do staročeských masopustních kostýmů a vyprávěla, co která maska znamená a jak se jmenuje. Nechyběl Medvěd, Caperd, Žid ani Smrt. Některé masky byly zábavné, některé i trochu strašidelné. V další části programu už jsme se dostali k vlastnímu vyrábění masopustní masky. Jednalo se o masku zvířecí, vytvořenou samozřejmě dle vlastní fantazie. Děti dostaly papírové škrabošky a k dispozici měly odstřižky zvířecích kůží, nůžky a lepidlo. Tak postupně vznikali psi, medvědi, opice, vlci a další spousta reálných i vymyšlených zvířat. Děti byly nadšené hlavně z práce s neobvyklým materiálem a výsledky tvoření stály za to. 

Na konci programu jsme ještě dostali pozvání na masopustní veselí konané v sobotu 4. 2. na Dlaskově statku. Dopoledne jsme si ještě ozdobili návštěvou cukrárny, kde všichni načerpali energii na zpáteční cestu do školy. Ostatní třídy naší školy se na dílničku těší v měsíci únoru, my už netrpělivě vyhlížíme vítání jara v dílně velikonoční.

Mgr. St. Vaňková, 1. ročník

Termín: 12. 01. 2023
Místo: ZŠ Přepeře

Ve čtvrtek 12. ledna nás ve škole navštívil jeden z nejlepší horolezců dnešní doby Jan Trávníček. Honza nám povídal nejen o svých výstupech na osmitisícové kopce, ale i o kultuře a lidech v Nepálu. Nakonec si děti mohly prohlédnout vybavení, které je potřebnou součástí pro výstup na hory.

 

 

Termín: 19. – 20. 12. 2022
Místo: ZŠ Přepeře

S blížícími se vánočními svátky jsme se rozhodli udělat něco nového při výuce českého jazyka, co jsme ještě nedělali.

Dostali jsme tip od paní učitelky Špinkové a rozhodli jsme se na chvíli stát se spisovateli a krásné obrázky oživit. Rozdělili jsme se do čtyř skupin po dvou. Dvojice tvořili David s Ondrou, Anička s Eliškou, Terez s Rozou a Honza s Márou.

Snažili jsme se co nejlépe reagovat na obrázky a jak se nám to povedlo, můžete se přesvědčit sami.

Tato činnost se nám moc líbila a doufáme, že si zase někdy něco podobného budeme moci vyzkoušet.

Termín: 20. 12. 2022
Místo: ZŠ Přepeře

Blíží se konec kalendářního roku a toto období je naší škole tradičně spjato s předvánočním posezením u čaje. To letos proběhlo v úterý 20. 12. Po dvou hodinách učení se všichni žáci sešli ve třídě p. uč. Zakouřilové a za klavírního doprovodu p. vychovatelky si zazpívali několik koled. Po tomto navození příjemné vánoční atmosféry se už žáci s učiteli rozešli do svých tříd vyzdobených stromečky, pod kterými našli spoustu dárků, které si vzájemně připravili. Radost z nich byla veliká a do oběda bylo o zábavu postaráno. Děti si pohrály, popovídaly a už se těšily na následující den, který byl ve znamení vánočních her.

            Tím jsme letošní výuku zakončili.
            V novém roce se opět uvidíme 03. 01. 2023.
            Tak ať se nám v něm všem dobře daří!

 

 

 

 

Termín: 05. 12. 2022
Místo: ZŠ Přepeře

Mikuláši, Mikuláši, neber sebou čerty radši,
vezmi sebou anděly, ti nám něco nadělí.
Čert nosí pytel a metlu, myslí si, že se ho leknu.
Dělá na mě bububu a já se ho bát nebudu.

Dnes jsme po svačinové přestávce všichni přešli do školní družiny, kde jsme čekali na Mikuláše, čerta a anděla. Někteří z nás se tohoto setkání vůbec neobávali, někdo měl trochu strach, ale všichni jsme se těšili na chvíli, kdy se otevřou dveře a vejde k nám Mikuláš… Najednou k nám přiběhl velký čert s pytlem a hned poměřoval kluky, které by si mohl odnést do pekla, pokud jsou zlobiví. Mikuláš ho včas zastavil. Potom jsme po třídách přednesli každý svou připravenou básničku nebo zazpívali písničku a za odměnu dostali od anděla balíček. Anička Kalousová dokonce zahrála na flétnu.

Setkání s Mikulášem se nám líbilo a ten nám slíbil, že se za rok zase určitě uvidíme.

Termín: 27. 11. 2022
Místo: Přepeře

První adventní neděli jsme se sešli na návsi v Přepeřích abychom společně rozsvítili vánoční stromeček. Po úvodním proslovu pana starosty Sajdla zazpívaly děti sedm vánočních koled a Anička Kalousová zahrála na flétnu. Vystoupení se dětem moc povedlo!

Termín: 25. 11. 2022
Místo: Přepeře

V pátek 25. listopadu se někteří naši žáci účastnili kulturního programu pro přepeřské důchodce. Program začínal v 17 hodin, to ale ještě nebyl čas pro naše vystoupení. Pokud někoho začínala trochu ovládat tréma, jistě ho rychle opustila, když nastoupil na scénu kouzelník. Ve víc jak půlhodinovém vystoupení jsme shlédli spoustu kouzel a triků doprovázených kouzelníkovými vtípky. Děti si show náramně užily, obzvlášť, když se mohly stát na chvilku kouzelníkovými asistenty. Po tomto zábavném číslu přišla řada konečně na žáky naší školy. Děti si se svými učiteli připravily krátký, ale zato pestrý program a myslím, že se jim opravdu povedl. Na podiu recitovaly různé básničky, zpívaly písničky a tančily a děvčata potěšila hrou na klávesy a flétnu. Odměnou za báječné výkony jim byl nejen potlesk z plného sálu, ale také výtečné občerstvení, na kterém si všichni moc pochutnali!

Termín: 15. 11. 2022
Msto: ZŠ Přepeře

Úterní odpoledne 15. 11. měli žáci naší školy zpestřené zábavnou besedou, nebo spíše představením dětských knih, s paní spisovatelkou M. Fišarovou. Ta sama je bývalou učitelkou, takže školní prostředí je jí blízké a odráží se často v námětech jejích knížek.

Paní spisovatelka nepřijela do přepeřské školy sama, spolu s ní nás navštívil pan herec Miroslav Reil. Jestliže povídání paní spisovatelky bylo zajímavé a interaktivní, projev pana herce nás všechny ohromil nejenom zvučným hlasem, ale především zábavným hereckým ztvárněním vyprávěných příběhů. Jako první nám byla představena novější knížka s názvem Kanálníčci, která vypráví o dobrodružstvích různých strašidel z podzemí. Pan Reil nám předvedl Smraďoucha, strašidlo vyžívající se v nasávání různých pachů. V příběhu šlo konkrétně o tlející žábu v tašce jistého žáka Jakuba, která se pochopitelně nelíbila paní učitelce, natož panu řediteli.

Po zábavném příběhu o strašidlech z podzemí nám protagonisté besedy názorně předvedli různá stádia výroby knížky. Děti se seznámily s postupem tisknutí a ořezáváním stránek a samy povídaly, k čemu jednotlivé části knihy slouží.

Další ukázka z tvorby paní spisovatelky byla z knížky Kája a Claudie. Příběh dvou sourozenců utíkajících z domova a bloudících lesem děti opět zcela pohltil. Není divu, divadelní podání pana Reila zaujalo i dospělé. Ke konci besedy byl prostor k prohlédnutí a krátkému prolistování dalších knížek a jejich případnou koupi.

Pořad se u dětí i u nás učitelů setkal s velkým ohlasem a s paní spisovatelkou Fišarovou budeme dále s radostí spolupracovat.

Termín: 09. 11. 2022
Místo: Městské divadlo Turnov

Ve středu 9. listopadu se celá naše škola vypravila do turnovského divadla na tradiční cestopis manželů Motani. Tentokrát nám vyprávěli o své cestě po Amazonii, která byla jako vždy dobrodružná i veselá a hlavně plná zajímavých míst, zvířat i lidí. Na fotografiích a ve videích jsme se dozvěděli něco málo o životě místních indiánských kmenů, u kterých nás pobavili jejich domácí mazlíčci – roztomilí lenochodi. Promítání nás zavedlo do rušného města, na hladinu obří Amazonky, ale i do útrob hustého pralesa nebo na mořské pobřeží. Dozvěděli jsme se mnoho ohromujících informací o tomto veletoku a poznali spoustu zajímavých i děsivých zvířat – od roztomilých opiček a mořských koníků, přes divoké růžové delfíny až po jedovaté hady a pavouky nebo zubaté piraně a kajmany. Myslím, že každý si v té spoustě obrázků a příběhů našel něco zajímavého a že za rok se na novou show opět s radostí vypravíme.

  

Termín: 19. 10. 2022
Místo: ZŠ Přepeře

Ve středu k nám po roce opět zavítal absolvent Státní konzervatoře v Teplicích pan Jindřich Kaulfers se svým hudebně – vzdělávacím pořadem.

Lehkou formou jsme se dozvěděli opět něco nového o kytaře, nejrozšířenějším hudebním nástrojem na světě.

V programu zazněly nejen kytarové skladby, latinskoamerická a španělská hudba, ale i něco z hudby populární. Výborné bylo také to, že jsme do celého programu byli všichni zapojeni.

S panem Kaulfersem jsme strávili nádhernou hodinku v zajetí hudby a jen nám bylo líto, když zazněla poslední rock-and-rollová skladba. Všichni jsme se úžasně bavili a těšíme se už nyní na příští koncert.