okres Semily – příspěvková organizace

Kultura 2022/2023

Termín: 23. 09. 2022
Místo: Skautský ostrov

Čtvrťáci se v pátek 23. 09. vypravili autobusem na dopravní hřiště na skautský ostrov do Turnova. Program začal v učebně, kde lektorka představila povinnou výbavu na kolo, dopravní značky a křižovatky. Získané vědomosti si děti vyzkoušely na dopravním hřišti. Na závěr proběhly soutěže – slalom mezi kužely, jízda po čáře a závod o nejpomalejšího jezdce, který nejlépe zvládla Ninka Bulířová. Na jaře si děti program zopakují a budou usilovat o získání Průkazu cyklisty.

Termín: 09. 09. 2022
Místo: Kozákov

V pátek ráno se vypravily děti ze 3., 4. a 5. ročníku na Kozákov. Nejeli jsme se však kochat výhledy z rozhledny (což by tedy vzhledem k husté mlze ani nešlo…), ale na tradiční zářijovou akci – Den prevence. Tentokrát byl na téma Pestrý svět kolem nás. Děti musely na několika stanovištích splnit různé nelehké úkoly, za které nakonec dostaly malou odměnu. Třeťáci se téměř všichni shodli, že nejzajímavější stanoviště bylo to o strachu. Vymyslet, čeho všeho se bojíme, nebylo tak těžké. Ale strčit ruku do tajemné nádobky, kde mohli být hadi, červi nebo pavouci, to bylo o poznání těžší. Většina ale strach překonala a s úlevou zjistila, že se uvnitř žádný hmyz nenachází (Uf!). Další stanoviště byla také zajímavá. Děti měly např. vymýšlet, co vše by si vzaly na pustý ostrov nebo se snažily předat informaci jen posunky, ne řečí. Mnozí osvědčili svoji nápaditost při vymýšlení reportáží – každý tým měl informovat o jedné dobré a jedné špatné události (Možná, že by byly večerní zprávy příjemnější, kdyby je připravovaly děti…:-) Po všech splněných disciplínách jsme si dopřáli odpočinek i dovádění na hřišti a pak už nás odvezl autobus zpátky do školy.

Termín: 13. 09. 2022
Místo: Přepeře – Valdštejn a zpět

Protože v obci Přepeře byla dnes přerušena dodávka elektřiny od 07.30 do 15.00, rozhodli jsme se, že si společně vyjdeme na první výlet v tomto letošním roce.

Naším cílem byl výstup na hrad Valdštejn. Vyrazili jsme kolem osmé hodiny ze školy s dobrou náladou. Ještě před tím jsme si uložili do batůžku sekanou s chlebem a jablíčkem ze školní jídelny. Na Valdštejně jsme se nasvačili, měli možnost si nakoupit něco na zub v občerstvení a přes Hlavatici a „po hrázi“ jsme se vrátili zpět do školy.

Celý výlet se nám líbil. Všichni jsme v klidu ušli dvanáct kilometrů a přálo nám docela i počasí, i když v závěru nás trošinku pokropil drobný deštík.

Termín: 06. 09. 2022
Místo: Turnov

Na úterý jsme využili nabídky Vodohospodářského sdružení Turnov a města Turnov k návštěvě dokončené rekonstrukce městské čistírny odpadních vod. Provozní společnost Severočeské vodovody a kanalizace připravila pro nás představení „Pohádkovou čistírnu“ a areál, který zabezpečuje každodenní chod města.

Celého programu se zúčastnil 2. – 5. ročník. Hned na začátku areálu nás čekal pořadatel, který nás seznámil s programem. A pak už následovala jedna pohádková bytost za druhou a ty nás provedly celým areálem a zábavným stylem nás seznámily s funkcí čističky. Pohádkové postavičky si nás postupně přebíraly v tomto pořadí: Vodník, Bláťule, Bakterie, víla Vodněna, Velký kal, Kotelnice a Kosmonaut.

Všem se tato akce líbila a navíc jsme si mohli zkusit svou zručnost na připravených atrakcích. Každého potěšil malý dárek a občerstvení.

Termín: 01. 09. 2022
Místo: ZŠ

Ve čtvrtek 1. září jsme v naší škole přivítali 12 prvňáčků. Všichni se znali už z přepeřské mateřské školky, takže se stačilo seznámit s deseti novými kamarády ze 4. ročníku. Zahájení školního roku a uvítání prvňáčků se tradičně ujal ředitel školy Mgr. Břetislav Tomeš. Ten představil celý učitelský sbor a popřál novým žákům hodně zdaru ve školní práci. Děti a rodiče byli seznámeni se základním chodem školy, školní družiny a jídelny. Všichni jistě uvítali pestrou hromádku školních potřeb, kterou si odnesli ze školy domů. První slavnostní seznamovací hodina utekla rychle jako voda a další den se už všichni pustili naplno do učení.