okres Semily – příspěvková organizace

Kultura 2022/2023

Termín: 30. 06. 2023
Místo: ZŠ Přepeře

Nikdo se z nás ani nenadál a konec školního roku je tu.

Ve čtvrtek jsme ještě celá škola navštívili sportovní areál Maškova zahrada, kde jsme se osvěžili v koupališti na různých atrakcích. Vyzkoušeli jsme tobogany ve formě vln, překonávali dráhu umístěnou ve vodě, volně si zaplavali a také si nezapomněli koupit něco dobrého k snědku.

V pátek ráno jsme se sešli v tomto školním roce 2022/2023 naposledy. Do školy jsme přišli slavnostněji oblečeni s očekáváním pěkného vysvědčení. Rozloučili jsme se s našimi páťáky a páťáčkami, na které budeme dlouho vzpomínat pro jejich kamarádskou a družnou partu. Popřáli jsme jim, aby se jim v nové škole v Turnově líbilo a dařilo se jim všem alespoň tak, jako u nás. Někteří žáci kromě vysvědčení obdrželi i nějaké dárky jako odměny za svědomitou práci, aktivitu, sběr papíru či sportovních úspěchů.

Nakonec jsme se všichni rozloučili, popřáli si krásné a klidné prázdniny, dovolenou a šťastný návrat do školních lavic 4. září.

Rád bych se rozloučil s paní Mgr. Kamilou Zakouřilovou, která odchází na mateřskou dovolenou.

A na úplný závěr bych se velmi rád se všemi rozloučil také já sám a poděkoval za dlouhodobou spolupráci ve funkci ředitele školy. Nové paní ředitelce Mgr. Stanislavě Vaňkové přeji mnoho úspěchů, štěstí a klidné období v její funkci.

Mgr. Břetislav Tomeš

Termín: 27. 06. 2023
Místo: Přepeře

Po tříleté covidové odmlce jsme se rozhodli znovu jít do tradiční školní akademie, která proběhla v úterý 27. června.

Školní akademie je taková zvláštní akce. Na začátku se do ní nikomu moc nechce. Nedivte se, je za ní ukryto spousta vymýšlení, nacvičování, dohadování, vyrábění a hlavně velká porce nervozity, jestli všechno dobře dopadne. Ale ten pocit, když je to za námi a není to úplný průšvih, je k nezaplacení.

A přesně tak to bylo i letos. Máme ve škole několik moc šikovných mažoretek, tak jsme se snažili, aby byly vidět v našem programu co nejvíce. Když k nim přidáme představení každé třídy, vystoupení v angličtině, prezentaci dramatického kroužku a několik talentovaných jednotlivců, máme vcelku pestrý program. Všichni jsme byli upřímně zaskočeni počtem diváků, kteří se do přepeřské sokolovny jen tak tak vešli. Je pravda, že naší nervozitě to zrovna nepomohlo. Ale když jsme viděli, že i chybičky byly oceněny úsměvem a potleskem, hrálo a zpívalo se nám hned lépe. Nechci vyjmenovávat jednotlivá čísla a účinkující, jenom upřesním, že jich bylo celkem 18. Ale musím vyzvednout alespoň ty nejodvážnější z nejodvážnějších, kterými byly naše milé konferenciérky Róza a Eliška. S lehkostí nás provedly všemi písničkami, básničkami, pohádkami, vystoupeními s hudebními nástroji i sportovními čísly a celá školní akademie tak měla pěkný spád. Ani jsme se nenaděli a bylo tu závěrečné taneční vystoupení Lucky Šelemberkové. Po něm už následoval veselý nástup a rozloučení všech žáků s obecenstvem. Dojemným zakončením bylo loučení páťáků s naší školou a hlavně s končícím ředitelem Břeťou Tomešem, který zde působil úctyhodných čtyřicet let.

Doufáme, že se divákům naše snažení alespoň trochu líbilo a budou i nadále podporovat zdejší školu. Ještě jednou se sluší poděkovat nejen jim, ale i žákům, učitelům a všem, kteří při přípravě akce pomáhali.

Termín: 23. – 25. 06. 2023
Místo: Přepeře

Naše škola byla samozřejmě součástí oslav 700 let obce. V hlavní den oslav jsme měli otevřenou školu pro návštěvníky a v jedné třídě byla představena studie nové plánované přístavby ZŠ. Podle ohlasu přítomných se vizualizace přístavby školy všem moc líbila a všichni se již těší na její realizaci.

Pedagogický sbor se zúčastnil zahájení oficiálního programu oslav. Kulturní vystoupení pod vedením paní vychovatelky Plechaté obstarala děvčata naší školy.

Pan starosta Ing. Sajdl přivítal hosty, kteří pozdravili občany Přepeř. Nedílnou součástí bylo představení nové knihy o historii Přepeř, kterou slavnostně pokřtil starosta obce. Knihu spolu s dalšími upomínkovými předměty si mohli občané zakoupit po celý den v areálu Svazarmu.

 Na závěr poděkoval Ing. Luděk Sajdl a Ing. Tomáš Kudrnáč za dlouholetou práci odcházejícímu řediteli základní školy Mgr. Břetislavu Tomešovi.

Slavnostní část byla ukončena a pestrý program pokračoval dále do pozdních hodin.

V neděli byla na programu Slavnostní mše v kostele sv. Jakuba Staršího k výročí 700 let obce Přepeře a výstava kopií Českých korunovačních klenotů. V odpoledních hodinách byly oslavy zakončeny koncertem Jiřího Stivína v kostele sv. Jakuba Staršího.

Termín: 01. 06. 2023
Místo: Harrachov a Příchovice

Na Den dětí jsme měli naplánovaný školní výlet, který byl zaměřen přírodovědně.

Ve čtvrtek před osmou hodinou jsme před školou nastoupili do autobusu, kde nás přivítal „náš“ pan řidič Jaroslav Plíva. V klidu jsme nasedli a vydali se směrem na Harrachov. Naším prvním cílem byly v Harrachově Mumlavské vodopády. Než jsme k nim přišli, prošli jsme „Liščí stezkou“, kde jsme si vyzkoušeli několik úkolů. Někteří z nás jsme zde byli poprvé. Jak to bylo jen možné, přiblížili jsme se co nejblíže pod samotné vodopády. Museli jsme ale dávat pozor, protože, kameny byly kluzké a hrozilo „první“ letošní koupaní v opravdu v ostré, studené vodě. Když jsme se nabažili vodopádů, zastavili jsme se hned u občerstvení, kde jsme doplnili zásoby a koupili si upomínkové předměty. Vrátili jsme se k autobusu a dojeli do nedalekých Příchovic.

Zastavili jsme na parkovišti U Čápa a vyrazili jsme na rozhlednu Štěpánku. Zpřístupněna byla v roce 1892, je v majetku obce Kořenov, výška 24 m, nadmořská výška 958m n.m. Je jasné, že cesta vedla stále do kopce a byla fyzicky náročná, ale odměnou všem nám byl nádherný výhled na nádhernou krajinu ze samotné rozhledny. Po nasvačení a zakoupení si dalších předmětů jsme sešli k autobusu a naším posledním cílem byl Maják Járy Cimrmana, kde jsme dostali kuličku, s kterou jsme mohli projít celý areál. Kuličku jsme si nejen mohli pouštět korýtky, ale viděli jsme zde i plno domácích zvířat, mohli si vyzkoušet různé prolézačky, houpačky i chodbičky, které byly vyrobeny jen z přírodních materiálů. Všem se nám tam moc líbilo a nechtělo se nám ani domů.

Protože čas neúprosně utíkal, museli jsme jít už do autobusu a poslední část výletu měl ve svých rukou už jen pan řidič Plíva. Dojeli jsme všichni v pořádku a u školy na nás čekali již rodiče, kteří se nás hned vyptávali na naše zážitky.

Tak zase příští rok někde za poznáváním krás naší České republiky.

Termín: 24. 05. 2023
Místo: Skautská klubovna Turnov

Ve středu 24. května 2023 děti ze 4. ročníku vyjely autobusem, který zajistilo přímo dopravní hřiště v Turnově ke zkoušce cyklisty. 

Nejdříve byly děti poučeny o předpisech na hřišti a to formou procházky a výkladu přímo na místech značek, křižovatek a kruhového objezdu. 

Poté se děti zúčastnily výkladu v učebně. A pak následovala zkouška jízd a testu. Jízdy složily skoro všechny děti úspěšně. 

Test složily všichni úspěšně! Malý dárek získal ten, kdo napsal test na 100% bodů. V případě naší školy to byla Lucka. 

Blahopřejeme k úspěšně složeným zkouškám mladého cyklisty.

Termín: 05. 05. 2023
Místo: ZŠ Přepeře

V pátek 5. května jsme měli u nás ve škole neobvyklou návštěvu – přijeli k nám Jarmila a Pavel, aby si s dětmi povídali o úrazech a o tom, jak jim předcházet. Byla to dvojice z nejpovolanějších, protože sami v životě zakusili, jak může úraz člověku obrátit život vzhůru nohama. Jarmila zůstala po autonehodě odkázaná na vozík a Pavel po pádu z mostu dokáže nohama hýbat jen velmi omezeně. Bylo moc zajímavé vyslechnout si jejich životní příběhy a jak se se svým nelehkým osudem vypořádávali.  Ukázali nám také, co všechno teď musí dělat jinak – jak se pohybují po městě, jezdí autem nebo vstávají z postele. Děti se také dozvěděly, jak vypadá páteř a mícha, jak funguje celý nervový sytém, když chceme třeba zvednout ruku a co se s tím vším stane, když si míchu poraníme. Na závěr jsme si povídali, co všechno se nám může stát nejen při sportu a jak úrazům předcházet. Každé z dětí si odneslo na památku pexeso a ve škole nám zůstala zajímavá kniha o životě vozíčkáře. Myslím, že každý z nás se dozvěděl něco nového a že každý z nás si bude dávat při sportu a dovádění o trochu větší pozor (a že se už nebudeme houpat na židli;-)

pexeso ke stažení

         

Termín: 25. 04. 2023
Místo: Řeka Jizera

V úterý jsme se všichni vydali v pracovním oděvu a v rukavicích na pravý břeh řeky Jizery, kde jsme v rámci Dne Země 2023 sebrali odpadky a jiné věci, které naplavila řeka na břeh. Rozdělili jsme se do několika skupin a za chvíli jsme celou stanovenou trasu vyčistili a odpadky v igelitových pytlích shromáždili u sběrného místa odpadů.

Musíme všechny pochválit za aktivitu a ochotu pomoci.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Termín: 28. 04. 2023
Místo: Přepeře

V pátek 28. 4. hned po ránu ožila naše škola trochu strašidelnými kostýmy čarodějnic a čarodějů, protože jsme se rozhodli s dětmi užít si tento oblíbený svátek. Bylo dost těžké udržet školáky dvě hodiny v lavicích, ale během velké přestávky už přípravy na čarodějnický průvod propukly naplno.

Nejprve jsme se vydali na přepeřské hřiště, kde proběhla přehlídka kostýmů a jejich důkladné zdokumentování. Vznikla spousta veselých fotografií, čarodějové a čarodějnice se pořádně proletěli na svých košťatech a pohráli si s dětmi ze školky, které byly také na hřišti. Následovala tradiční část, na kterou se všichni žáci každoročně těší – přesun na zahradu školky a strašení předškoláků. Naše větší děti si zavzpomínaly na roky, kdy také běhaly po školkové zahrádce a hlavně si pohrály s mladšími kamarády. Paní učitelky si se školáky popovídaly a poměřily si je, jak zase vyrostli. Počasí bylo na letošní jaro nezvykle příjemné, tak se nám ani nechtělo vyrazit zpět ke škole. Čarodějnický průvod tak ještě prošel vesnicí a už byl čas oběda.

Akce byla pěkným zpestřením jarní výuky a všichni se těšíme na oslavu čarodějnic s rodinami, která letos vychází na neděli. Tak se školou zase za rok!

Termín: 26. – 28. 04. 2023
Místo: ZŠ Přepeře

V rámci školního projektu „Mléko do škol“ jsme obdrželi od dodavatele „Ochutnávkový koš“ – zdarma.

Žákům jsme v jednotlivých třídách umožnili ochutnávku a informovali je o prospěšnosti konzumace mléčných výrobků.

Ochutnávku jsme zdokumentovali.

Termín: 25. 04. 2023
Místo: Řeka Jizera

V úterý jsme se všichni vydali v pracovním oděvu a v rukavicích na pravý břeh řeky Jizery, kde jsme v rámci Dne Země 2023 sebrali odpadky a jiné věci, které naplavila řeka na břeh. Rozdělili jsme se do několika skupin a za chvíli jsme celou stanovenou trasu vyčistili a odpadky v igelitových pytlích shromáždili u sběrného místa odpadů.

Musíme všechny pochválit za aktivitu a ochotu pomoci.

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.