okres Semily – příspěvková organizace

Eva Hauzrová, DiS.

Termín: 24. 05. 2023
Místo: Skautská klubovna Turnov

Ve středu 24. května 2023 děti ze 4. ročníku vyjely autobusem, který zajistilo přímo dopravní hřiště v Turnově ke zkoušce cyklisty. 

Nejdříve byly děti poučeny o předpisech na hřišti a to formou procházky a výkladu přímo na místech značek, křižovatek a kruhového objezdu. 

Poté se děti zúčastnily výkladu v učebně. A pak následovala zkouška jízd a testu. Jízdy složily skoro všechny děti úspěšně. 

Test složily všichni úspěšně! Malý dárek získal ten, kdo napsal test na 100% bodů. V případě naší školy to byla Lucka. 

Blahopřejeme k úspěšně složeným zkouškám mladého cyklisty.

Termín: 20. 09. 2021
Místo: Skautský Ostrov Turnov

V pondělí 20. září vyjeli žáci 5. ročníku autobusem, které zajistilo přímo dopravní hřiště v Turnově, ke zkoušce cyklisty. 

Nejdříve byly děti poučeny o předpisech na dopravním hřišti, a to formou procházky a výkladu přímo na místech značek, křižovatek a kruhového objezdu. 

Poté se děti zúčastnily výkladu v učebně. A pak následovala zkouška jízd a testu. Jízdy složily všechny děti úspěšně. Test také skoro všichni úspěšně (jeden v tomto testu neuspěl, ale nevadí, učí se svědomitě a test dožene). Naštěstí vládlo podzimní počasí bez deště, a tak si děti jízdy venku užívaly. 

Termín: 29. 11. 2019
Místo: Sokol Přepeře

V pátek 29. listopadu od 17 hodin se konalo každoroční setkání seniorů obce Přepeře, kam byly přizváni i žáci naší školy. Žáci druhého až pátého ročníku ZŠ PŘEPEŘE vystoupili s pestrým kulturním programem plným zpěvu, hudby, zábavy, pohybu i angličtiny. Program dětem trval 40 minut a byl zakončen vánoční koledou. Na celé vystoupení se přišli podívat senioři, rodiče, ale i bývalí žáci naší školy. Děti se na program pilně připravovaly a vystoupení se všem velmi podařilo. Nakonec byly všechny děti pozvané na malé občerstvení. Děkujeme všem dětem, které se akce zúčastnily. 

Termín: 21. 05. 2019
Místo: Hrubá Skála

V úterý 21. května 2019 se konal Myslivecký den – přírodovědná soutěž na Hrubé Skále. Díky spolupráci s Brožkovými se tento den koná každoročně jako odměna všem dětem ZŠ Přepeře za sběr kaštanů a žaludů. Tématem soutěže je příroda kolem nás.

Asi po hodině a půl dlouhé procházce ze stanice Turnov město žáci přišli na místo konání soutěže – Hrubá skála myslivecká chata, kde na ně čekalo soutěžní klání v podobě 50 otázek pro starší žáky a 30 otázek pro mladší žáky. Paní Brožková také připravila velice pěknou výrobu záložek s přírodní tématikou. Následovala střelba ze vzduchovky a opékání buřtů. Závěrem si děti postavily domečky pro lesní skřítky. Všichni soutěžící žáci obdrželi diplomy a upomínkové ceny.

Následovala cesta dolů k vlakové zastávce Hrubá Skála. Ještě jednou děkujeme manželům Brožkovým za krásný den, soutěže a možnost strávit celý den učením přímo v lese.

Termín: 31. 10. 2018
Místo: ZŠ Přepeře

Žákům v naší škole se naskytla jedinečná šance vyřezati si dýni na Halloween díky sponzorství Sadů Žernov a řediteli spřátelené školy Mgr. Vaňkovi, které naše škola obdržela. Ve středu 31. října 2018 si všichni žáci naší školy sami vydlabali, vyřezali a domů odnesli krásně vybarvené dýně. 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu.

I. třída

II. třída

III. třída

Termín: 05. 06.

V úterý 5. června 2018 se žáci zúčastnili naučné vycházky do Sedmihorek. Ráno jsme se všichni sešli u zastávky vlaku Turnov – město.

Odtud jsme šli ve směru na Pelešany. Po cestě žáci pozorovali lovící poštolku a káně lesní. Seznámili se stromy a rostlinami kolem nás. 

Velice populární se stala ornitologická zastávka na cestě do Sedmihorek, kde jsme pozorovali holuba hřívnáče, byla slyšet pěnkava a sýkory.

Po malém zastavení na svačinu jsme směřovali k pramenům v Sedmihorkách, poobědvali jsme v lázních Sedmihorky a následovalo koupání v kempu, zmrzlina v cukrárně a návrat vlakem do Turnova. Celý den si žáci užili. 

Termín: 22. 05. 2018
Místo: Hrubá Skála

V úterý 22. května 2018 se žáci všech tříd zúčastnili přírodovědné soutěže na Hrubé Skále.  

Sraz byl v 7:45 na zastávce Turnov – město, odkud jsme šli pohodovou procházkou až k hájovně na Hrubé Skále. První zastávku jsme udělali na Valdštejně před hradem, kde si žáci pohodově snědli svačinu a odpočinuli si. Pokračovali jsme k zámku Hrubá Skála, kde bylo další zastavení, svačina a možnost nákupu maličkostí. 

Na mysliveckou chatu na Hrubé Skále jsme přišli kolem jedenácté hodiny. Ihned a nedočkavě se začalo běhat a soutěžit. Děti první a druhé třídy absolvovaly kratší okruh s 36 otázkami. A starší děti ze 3.- 5. třída proběhly hravě okruh delší s 50 otázkami. Pan Brožek a pan Pršala měli pro děti připravenou také střelbu ze vzduchovky, kterou si mohl každý, kdo chtěl, vyzkoušet. K obědu si každý dle zájmu opekl buřta. Paní Brožková vyhlásila vítěze obou kategorií. Zkrátka nepřišel nikdo, protože krásné ceny za vědomostní soutěž obdrželi všichni žáci. Dokonce v letošním roce došlo i na vyhlášení nejlepšího střelce vzduchovkou, kterým se stal jednoznačně Hugo Novotný.

Celý den bylo nádherné, teplé a slunečné počasí. Děti si také v lese postavily domečky pro skřítečky, mravence i hotel pro veverky z přírodních materiálů. Do Turnova jsme se vrátili vlakem s mnoha zážitky a dobrou náladou.