okres Semily – příspěvková organizace

Eva Hauzrová, DiS.

Termín: 20. 09. 2021
Místo: Skautský Ostrov Turnov

V pondělí 20. září vyjeli žáci 5. ročníku autobusem, které zajistilo přímo dopravní hřiště v Turnově, ke zkoušce cyklisty. 

Nejdříve byly děti poučeny o předpisech na dopravním hřišti, a to formou procházky a výkladu přímo na místech značek, křižovatek a kruhového objezdu. 

Poté se děti zúčastnily výkladu v učebně. A pak následovala zkouška jízd a testu. Jízdy složily všechny děti úspěšně. Test také skoro všichni úspěšně (jeden v tomto testu neuspěl, ale nevadí, učí se svědomitě a test dožene). Naštěstí vládlo podzimní počasí bez deště, a tak si děti jízdy venku užívaly. 

Termín: 29. 11. 2019
Místo: Sokol Přepeře

V pátek 29. listopadu od 17 hodin se konalo každoroční setkání seniorů obce Přepeře, kam byly přizváni i žáci naší školy. Žáci druhého až pátého ročníku ZŠ PŘEPEŘE vystoupili s pestrým kulturním programem plným zpěvu, hudby, zábavy, pohybu i angličtiny. Program dětem trval 40 minut a byl zakončen vánoční koledou. Na celé vystoupení se přišli podívat senioři, rodiče, ale i bývalí žáci naší školy. Děti se na program pilně připravovaly a vystoupení se všem velmi podařilo. Nakonec byly všechny děti pozvané na malé občerstvení. Děkujeme všem dětem, které se akce zúčastnily. 

Termín: 21. 05. 2019
Místo: Hrubá Skála

V úterý 21. května 2019 se konal Myslivecký den – přírodovědná soutěž na Hrubé Skále. Díky spolupráci s Brožkovými se tento den koná každoročně jako odměna všem dětem ZŠ Přepeře za sběr kaštanů a žaludů. Tématem soutěže je příroda kolem nás.

Asi po hodině a půl dlouhé procházce ze stanice Turnov město žáci přišli na místo konání soutěže – Hrubá skála myslivecká chata, kde na ně čekalo soutěžní klání v podobě 50 otázek pro starší žáky a 30 otázek pro mladší žáky. Paní Brožková také připravila velice pěknou výrobu záložek s přírodní tématikou. Následovala střelba ze vzduchovky a opékání buřtů. Závěrem si děti postavily domečky pro lesní skřítky. Všichni soutěžící žáci obdrželi diplomy a upomínkové ceny.

Následovala cesta dolů k vlakové zastávce Hrubá Skála. Ještě jednou děkujeme manželům Brožkovým za krásný den, soutěže a možnost strávit celý den učením přímo v lese.

Termín: 31. 10. 2018
Místo: ZŠ Přepeře

Žákům v naší škole se naskytla jedinečná šance vyřezati si dýni na Halloween díky sponzorství Sadů Žernov a řediteli spřátelené školy Mgr. Vaňkovi, které naše škola obdržela. Ve středu 31. října 2018 si všichni žáci naší školy sami vydlabali, vyřezali a domů odnesli krásně vybarvené dýně. 

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých, z jehož oslav se v Irsku vyvinul. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu, nebo vám něco provedu) a „koledují“ o sladkosti. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Austrálii, Novém Zélandu.

I. třída

II. třída

III. třída

Termín: 05. 06.

V úterý 5. června 2018 se žáci zúčastnili naučné vycházky do Sedmihorek. Ráno jsme se všichni sešli u zastávky vlaku Turnov – město.

Odtud jsme šli ve směru na Pelešany. Po cestě žáci pozorovali lovící poštolku a káně lesní. Seznámili se stromy a rostlinami kolem nás. 

Velice populární se stala ornitologická zastávka na cestě do Sedmihorek, kde jsme pozorovali holuba hřívnáče, byla slyšet pěnkava a sýkory.

Po malém zastavení na svačinu jsme směřovali k pramenům v Sedmihorkách, poobědvali jsme v lázních Sedmihorky a následovalo koupání v kempu, zmrzlina v cukrárně a návrat vlakem do Turnova. Celý den si žáci užili. 

Termín: 22. 05. 2018
Místo: Hrubá Skála

V úterý 22. května 2018 se žáci všech tříd zúčastnili přírodovědné soutěže na Hrubé Skále.  

Sraz byl v 7:45 na zastávce Turnov – město, odkud jsme šli pohodovou procházkou až k hájovně na Hrubé Skále. První zastávku jsme udělali na Valdštejně před hradem, kde si žáci pohodově snědli svačinu a odpočinuli si. Pokračovali jsme k zámku Hrubá Skála, kde bylo další zastavení, svačina a možnost nákupu maličkostí. 

Na mysliveckou chatu na Hrubé Skále jsme přišli kolem jedenácté hodiny. Ihned a nedočkavě se začalo běhat a soutěžit. Děti první a druhé třídy absolvovaly kratší okruh s 36 otázkami. A starší děti ze 3.- 5. třída proběhly hravě okruh delší s 50 otázkami. Pan Brožek a pan Pršala měli pro děti připravenou také střelbu ze vzduchovky, kterou si mohl každý, kdo chtěl, vyzkoušet. K obědu si každý dle zájmu opekl buřta. Paní Brožková vyhlásila vítěze obou kategorií. Zkrátka nepřišel nikdo, protože krásné ceny za vědomostní soutěž obdrželi všichni žáci. Dokonce v letošním roce došlo i na vyhlášení nejlepšího střelce vzduchovkou, kterým se stal jednoznačně Hugo Novotný.

Celý den bylo nádherné, teplé a slunečné počasí. Děti si také v lese postavily domečky pro skřítečky, mravence i hotel pro veverky z přírodních materiálů. Do Turnova jsme se vrátili vlakem s mnoha zážitky a dobrou náladou.

 

Termín: 21. 03. 2018
Místo: Obec Přepeře

Žáci ZŠ Přepeře jsou velice šikovní a to opět dokázaly při výrobě Moreny (Morany, Stařeny neboli Smrtky), kterou každoročně SAMI tvoří a VYNÁŠEJÍ, aby už zima ustoupila a přišlo jaro.
Výroba velké Smrtky zabrala několik hodin pracovní činnosti a výtvarné výchovy všech ročníků. Každý žák přinesl něco, někdo přinesl vejdumky, kostru, oblečení, noviny atd. Z toho všeho nakonec pátý ročník vyrobil letošní velikou Morenu, aby dne 21. března 2018 před polednem prošel průvod celou vsí v čele s velikou Stařenou.
Průvodu se zúčastnil celý učitelský sbor a skoro všichni žáci školy (ti kdo byli nemocní, nám mávali z oken). V čele průvodu se děti střídaly v nesení Smrtky, která byla letos obří s obrovským nosem a rukama a také se podařilo vyrobit veliké barevné korále z cca 50 vejdumků. Celé procesí prošlo vesnicí za zpěvu, mávání a básní. Většina „přepeřáků“ nás už vyhlížela a za básničky o jaru žáci dostaly sladkosti a ve finále u řeky i doma upečené čerstvé věnečky, které byly výborné jako každý rok.
Děti nakonec sledovaly podpálení a pád Smrtky do řeky Jizery, které provedl pan ředitel Tomeš. V letošním roce nás provázelo slunné počasí s mrazivým větrem a dobrá nálada. Smrtku všichni sledovali a letos doplavala opravdu daleko (asi za ty roky nejdál) tak doufejme, že jaro na sebe nenechá dlouho čekat, abychom mohli realizovat další venkovní akce pro děti. Do školy jsme se vrátili vymrzlí s červenými tvářičkami a šťastní, že lidé ve vsi si rádi poslechli básničky o vítání jara a fandí žákům naší školy.

Pěkné jaro 2018 přeje celá ZŠ a zase za rok!

„Já jsem Smrtka Morana,
mráz a led má hůlka zná.
Máznu sem a máznu tam,
strašnou zimu přivolám“.

„Nesu, nesu smrtku
k zelenému čtvrtku.
Až tu smrtku vynesu,
nové léto přinesu“.