okres Semily – příspěvková organizace

Dílny 2022/2023

Termín: 02., 06. 06. 2023
Místo: Dlaskův statek

Ke konci školního roku jsme ještě stihli navštívit Dlaskův statek, kde byl pro děti skvěle připravený zábavný a poučný program o hospodářských zvířatech.

Po krátkém úvodním povídání přišla na řadu aktivita, kterou jen tak někdo nemá šanci si vyzkoušet – dojení. Protože živá kravička by asi dost protestovala, byl dětem k dispozici gumový model s umělým vemínkem. Všichni si vyzkoušeli, že nadojit do nádoby alespoň trochu mléka chtělo značný um a šikovnost. Zábava to ale byla převeliká. Zatímco se někdo zabýval dojením, ostatní zkoušeli jednoduchým způsobem vyrobit domácí máslo. Mezi dětmi kolovala sklenička se smetanou, ve které se po chvíli třepání a natřásání udělaly hrudky másla. I tato aktivita děti nadchla, a tak hned vymýšlely plány na domácí výrobu.

Následovala prohlídka stáje na Dlaskově statku, kde byly modely domácích zvířat. Milá paní instruktorka si s dětmi povídala o tom, co nám které hospodářské zvíře dává. A když bylo povídání tak akorát, byl čas se proběhnout. Děti si nasadily ovčí ocásky a hrály si na ovečky a vlky.

Druhá část programu byla klidnější, ale neméně zábavná. Jedna skupina vyráběla ovečku z příze a drátku, ostatní si vzali sáček s kuličkami a obcházeli dřevěné panely s různými úkoly. Když děti vhodily kuličku do otvoru se správnou odpovědí, hned poznaly, jestli úkol splnily dobře.

Na závěr bohatého programu byla zařazena ochutnávka a poznávání ovčího, kozího a kravského sýra. Došlo také na kousek chleba s máslem, které si děti vyrobily na začátku. Potom už byl čas na zpáteční cestu do školy. Tu jsme si ještě vylepšili výbornou zmrzlinou. Akce byla plná netradičních nápadů a všechny nás moc bavila, těšíme se na další spolupráci s turnovským muzeem.

I. třída

II. třída

Místo: Kamenářský dům v Turnově

Po vydařeném úterý, kdy jsme s dětmi ze školy vynášeli zimu v podobě Moreny, nás čekala do konce týdne ještě jedna nadmíru zábavná akce – velikonoční výtvarná dílna v Kamenářském domě turnovského muzea.

Tématem tentokrát byla ruční výroba dřevěné kvedlačky. Přípravné práce proběhly na dvorku Kamenářského domu, kde si děti vybraly a zhruba zahradnickými nůžkami opracovaly základ, který byl ze špičky vyhozených vánočních smrčků. Hlavní část práce se ale odehrávala ve vnitřních prostorách a spočívala v odstranění kůry a vyhlazení povrchu kvedlačky. Děti si vzaly rukavice, které zajisté mnohokrát zabránily jistému krveprolití, neboť k opracování výrobku se používal ostrý nožík. V průběhu činnosti nám paní instruktorka ukázala a přiblížila dřevěné domácí předměty z dob našich prababiček a popovídala o řemeslech, která se zpracováním dřeva zabývají. Práce na výrobku nebyla jednoduchá, ale paní asistentky byly naštěstí nápomocny a děti se měly šanci přesvědčit, že práce se dřevem není vůbec snadná. Zhruba po hodince od zahájení začaly kvedlačky získávat pěkné obrysy a malí řezbáři byli právem pyšní na své výrobky. Cesta do školy proběhla za pěkného počasí a završila tak příjemně strávené dopoledne.

 

I. třída

II. třída

III. třída

Termín: 26. 01. 2022
Místo: Kamenářský dům

Tak jsme si zase jednou ve čtvrtek udělali se třídou pěkný den. Na 26. 1. jsme měli objednaný masopustní program v Kamenářském domě turnovského muzea. Ale tentokrát jsme neměli pouze zážitek z výtvarného tvoření.

Úvod patřil loutkovému divadélku s masopustní tématikou. Následovala pohybová písnička a povídání o maskách z různých koutů světa. Šikovná a zábavná paní lektorka Maruška se poté přestrojila do staročeských masopustních kostýmů a vyprávěla, co která maska znamená a jak se jmenuje. Nechyběl Medvěd, Caperd, Žid ani Smrt. Některé masky byly zábavné, některé i trochu strašidelné. V další části programu už jsme se dostali k vlastnímu vyrábění masopustní masky. Jednalo se o masku zvířecí, vytvořenou samozřejmě dle vlastní fantazie. Děti dostaly papírové škrabošky a k dispozici měly odstřižky zvířecích kůží, nůžky a lepidlo. Tak postupně vznikali psi, medvědi, opice, vlci a další spousta reálných i vymyšlených zvířat. Děti byly nadšené hlavně z práce s neobvyklým materiálem a výsledky tvoření stály za to. 

Na konci programu jsme ještě dostali pozvání na masopustní veselí konané v sobotu 4. 2. na Dlaskově statku. Dopoledne jsme si ještě ozdobili návštěvou cukrárny, kde všichni načerpali energii na zpáteční cestu do školy. Ostatní třídy naší školy se na dílničku těší v měsíci únoru, my už netrpělivě vyhlížíme vítání jara v dílně velikonoční.

I. třída

 

II. třída

 

 

III. třída