okres Semily – příspěvková organizace

Mgr. Stanislava Vaňkova

Hned na začátku týdne v pondělí 24. 5. jsme využili dne bez deště a vyrazili s prvňáky na velký výlet. Byla to výprava na hrad Valdštejn, ale ne ledajaká. Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Valdštejn dětskýma očima“, a tak jsme prověřili fyzickou zdatnost prvňáčků a výkresy na hrad donesli osobně.

Výlet jsme zahájili na vlakové zastávce Turnov-město a pokračovali přes Pelešany na parkoviště pod Valdštejnem. Na lesních cestách byl po ránu příjemný klid, a tak jsme viděli i spoustu zajímavých věcí, například nebojácného strakapouda. Na hradě jsme předali obrázky organizátorovi soutěže Mgr. Radimu Štíchovi, který děti pochválil a poděkoval jim za účast. Největší nadšení propuklo po otevření místního občerstvení, které děti „vzaly útokem“. Po vydatné svačině nastal čas na zpáteční cestu. Z kopce všichni seběhli s dobrou náladou a nadšením, které ale pomalu bralo za své na dlouhém úseku po hrázi u Jizery. Tady už se u někoho začala projevovat únava, ale vidina oběda a odpočinku ve školní družině všechny dovedla zdárně do cíle.

Prvňáčci dostali velkou pochvalu za zdolaných 10 kilometrů a všichni žáci za účast v soutěži. Možná se někteří stanou výherci dětské vstupenky na hrad. Všichni se mohou na Valdštejn vypravit třeba s rodiči a prohlédnout si nejhezčí výkresy, které zde budou zdobit interiér.

Část pátečního dopoledne jsme věnovali oslavě svátku všech čarodějnic. Po povídání a splnění úkolů z českého jazyka a matematiky jsme se mohli vrhnout do příprav. Během velké přestávky se někteří žáci naší školy rozhodli vyměnit svoje běžné oblečení a obličeje schovat za strašidelné masky.

Poté už si každá třída užívala dopoledne vlastním způsobem, a protože nám přálo počasí, děti si spoustu aktivit splnily i venku na hřišti či školní zahradě. Nechybělo výtvarné vytváření, vědomostní soutěže, pohybové hry ani tradiční překážková dráha s koštětem. Vítězové soutěží dostali drobné odměny, ale největší odměnou pro všechny byly zase nové společné zážitky. Děti odcházely ze školy správně naladěny na to pravé večerní čarodějnické veselí.

Tento týden jsme se vrátili po měsíci a půl distanční výuky do školy, a tak bylo načase splnit staré sliby a oživit si jeden běžný školní den zajímavým tématem. Tím tématem byli dětmi oblíbení „strašní ještěři“ a dnem byl pátek 16. dubna.

Prvňáci si do třídy přinesli spoustu věcí, které se dinosaurů týkají – od knížek a hraček až po oblečení. Půl hodiny z českého jazyka padlo na povídání nad knížkami a líčení zážitků z libereckého Dinoparku. Abychom učinili zadost psaní, vyplnili poté žáci úkol v sešitě – objevili a vybarvili ještěry schované v pralese a opisovali jejich názvy (a že to nejsou slova vůbec jednoduchá). Na začátku druhé hodiny si děti daly malý vědomostní testík, po kterém byli největší „dinoznalci“ odměněni pochvalou a malou dobrotou. Byla to hodina matematiky, a tak přišlo na řadu řešení početních úloh, které se týkaly například výšky zvířat nebo počtu jejich vajec. Po velké přestávce byly děti trochu rozdivočelé, což jsme využili u překážkové dráhy s maskou a neforemnými tlapami. A už byl zase čas na získávání nových vědomostí prostřednictvím sestavování ještěří kostry z kartonu. Hra na archeology ve skupinkách žáky bavila a šla jim moc pěkně od ruky. V dalších hodinách prvouky či přírodovědy se určitě budou získané znalosti o částech kostry obratlovců hodit. Poslední hodinu jsme vytvořili náš Jurský park. Na čtvrtku velkého formátu děti vybarvily, vystříhaly a nalepily obrázky dinosaurů.

Dopoledne uteklo jako voda a do příštího týdne si ještě neseme několik nesplněných úkolů v podobě křížovek, bludišť nebo spojovaček. Také musíme najít spoustu „dinosauřích zubů“ schovaných na školní zahradě. Tak snad nám bude lépe přát počasí a začne konečně to pravé jaro. Copak asi vymyslíme na „čarodějnice“?

V pátek 19. 2. jsme si letošní čekání na jaro zpříjemnili třídním dětským karnevalem. Prvňáci se už několik dní předem těšili, až budou moci předvést své masky. Po dvou hodinách učení, které mělo karnevalovou tématiku, se všichni během velké přestávky proměnili v různé pohádkové nebo nadpřirozené bytosti. Úvod karnevalu tradičně obstarala přehlídka, poznávání a hodnocení vytvořených masek. Další hodina se nesla v soutěžním duchu. Vzhledem k okolnostem jsme si nemohli užít soutěže sportovní, ale i tak jsme se dobře pobavili a pohráli si. Všichni doufáme, že příští školní rok si karnevalové veselí už užijeme společně se spolužáky z vyšších ročníků v přepeřské sokolovně, jak bývalo dlouhodobým dobrým zvykem.

 

Termín: 28. 01. 2021

Čas rychle běží a už tu máme pololetí školního roku 2020/2021. Byl to půlrok hodně neobvyklý a náročný pro děti, rodiče i učitele.

Žáci, kteří mohli v posledních měsících školu navštěvovat, tedy u nás děti z 1., 2. a 4. ročníku, si dnes odnesli domů vysvědčení. Pro prvňáčky to bylo jejich první a tak jsme se snažili, aby bylo nezapomenutelné. Prvňáci se celého půl roku pěkně a s chutí zapojovali do školní práce, někomu se dařilo více, někomu méně. U všech byla vidět veliká snaha a tak si odnesli domů spoustu zasloužených jedniček. Snad je povzbudí do dalších školních dní a budou naši školu navštěvovat úspěšně a radostně i v dalších ročnících.

Doufáme, že následující půlrok se ve zdraví sejdeme už se všemi žáky a užijeme si výuku se vším, co k ní patří.

Termín: 13. 01. 2021
Místo: Hřiště – 1. ročník

Na konci prvního lednového týdne napadl i v našem kraji první sníh. Výhled z okna vypadal pohádkově a tak jsme vycházku v rámci tělocviku vyměnili za řádění na sněhu. Kouličkování po nějakém čase vystřídala stavitelská činnost a na svět přišlo několik pěkných sněhuláků. Děti si první sníh moc užily.

Pátek 18. 12. byl poslední školní den tohoto kalendářního roku a tak jsme opět pro žáky naší školy připravili tradiční společné posezení u šálku čaje. První dvě vyučovací hodiny tento den už byly plné vánoční atmosféry a po velké přestávce přišlo to největší potěšení.

Děti se ve všech třídách sesedly okolo vánočního stromečku, ochutnávaly vzájemně cukroví, které jim maminky nachystaly, a nad šálkem čaje si povídaly o svých plánech na následující vánoční prázdniny. Samozřejmě přišla řeč také na očekávané dárky, které letos možná Ježíšek přinese.

Nejvíce se ale všichni těšili na tu chvíli, kdy ve třídách došlo na rozdávání dárků kamarádům. Ozdobné stuhy a papíry na balíčcích dlouho nevydržely a děti se dychtivě pustily do prohlížení a hraní. Dopoledne tak uteklo rychle jako voda a řízek se salátem ve školní jídelně byl jeho příjemným zakončením.

Děkujeme rodičům za připravené dobroty a dárky. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, do nového roku ještě více než kdy jindy hodně zdraví, sil a trpělivosti.

učitelský sbor ZŠ Přepeře

Termín: 01. 09. 2020
Místo: ZŠ Přepeře 

Úterý 1. září bylo slavnostním dnem pro všechny školáky. Ti starší se vraceli do lavic po dvou měsících prázdnin, Ti nejmladší navštívili školu poprvé.

První třída se v letošním školním roce pěkně zaplnila. Přivítali jsme 16 nových žáčků, kteří přišli v doprovodu rodičů či prarodičů. Jak je již tradicí, všichni byli uvítáni starostou obce a poté ředitelem školy Mgr. Tomešem. Oba dětem popřáli hodně zdraví a školních úspěchů.

Následně se ujala slova třídní učitelka Mgr. Vaňková, která přítomným upřesnila informace týkající se chodu školy, rozvrhu hodin a potřebných pomůcek. Uvítací hodina utekla ve škole jako voda a všech 11 chlapců a 5 děvčat odcházelo domů s plnýma rukama. Děti dostaly hodnotné školní potřeby, které zajisté brzy využijí.

Všichni členové učitelského sboru ZŠ Přepeře jim přejí příjemné a klidné zahájení školní docházky, radost z úspěchů a hodně nových kamarádů.

Všechno hezké jednou končí. A my jsme se letos na konci června museli rozloučit s našimi páťáky.

Tento školní rok byl plný neočekávaných změn a zejména jeho druhá polovina proběhla v úplně jiném řádu, než jsme byli zvyklí. Všichni jsme tím pádem přišli o mnoho příjemných akcí, které s sebou konec školního roku obvykle přináší. Museli jsme oželet školní výlet, sportovní i kulturní akce a hlavně školní akademii, která je vždy brána jako setkání s blízkými, ale i jako loučení s vycházejícími žáky.

Alespoň malé rozloučení jsme si ale nemohli odpustit a ve čtvrtek 25. 6. jsme vyrazili do Turnova. Občerstvili jsme se v cukrárně a energii ze sladkostí vybili na dětském hřišti u nádraží. Počasí nám přálo a tak jsme strávili pěkné dopoledne naposledy v kolektivu celé naší třídy.

V pátek při rozdávání vysvědčení jsme zavzpomínali na poslední dva roky, které jsme spolu prožili a vzájemně si popřáli hodně zdraví, pěkné prázdniny a páťákům dobrý start do další životní etapy. Páťáci, děkujeme, byli jste fajn!

St. Vaňková, tř. učitelka