okres Semily – příspěvková organizace

Mgr. Stanislava Vaňkova

Termín: 01. 09. 2022
Místo: ZŠ

Ve čtvrtek 1. září jsme v naší škole přivítali 12 prvňáčků. Všichni se znali už z přepeřské mateřské školky, takže se stačilo seznámit s deseti novými kamarády ze 4. ročníku. Zahájení školního roku a uvítání prvňáčků se tradičně ujal ředitel školy Mgr. Břetislav Tomeš. Ten představil celý učitelský sbor a popřál novým žákům hodně zdaru ve školní práci. Děti a rodiče byli seznámeni se základním chodem školy, školní družiny a jídelny. Všichni jistě uvítali pestrou hromádku školních potřeb, kterou si odnesli ze školy domů. První slavnostní seznamovací hodina utekla rychle jako voda a další den se už všichni pustili naplno do učení.

Termín: 30. 05. 2022

V pondělí 30. 5. jsme opět po dvouleté pauze absolvovali výlet na mysliveckou chatu poblíž Hrubé Skály, který pro nás již spoustu let pomáhají organizovat manželé Brožkovi.

Sešli jsme se na vlakové zastávce v Turnově a odtud už šli krásnou jarní přírodou přes Valdštejn na Hrubou Skálu. Po nezbytném občerstvení a nákupu suvenýrů u zámku jsme sešli k myslivecké chatě, kde byly pro děti připraveny dvě poznávací trasy. Žáci 1. a 2. ročníku určovali 36 rostlin a živočichů na stezce v blízkosti chaty, starší děti měly trasu delší a obrázků více. Mezi nejúspěšnější v první kategorii patřila trochu překvapivě nová žákyně Diana Chychirko, ve druhé exceloval David Donát. Příjemnou tradicí je také opékání buřtíků na ohni, které přišlo dětem i nám po výšlapu a „poznávačce“ vhod. Volné chvíle během dopoledne byly ještě vyplněny výtvarným vytvářením – děti si vyrobily z papírového kartonu zdobené stojánky na mobilní telefon. Další velmi oblíbenou aktivitou je tradičně střelba ze vzduchové pušky na myslivecký terč, která pod dozorem pana Brožka děti hodně bavila.

Čas nabitý příjemnými aktivitami rychle utekl a před 2. hodinou odpolední jsme se už museli vypravit na vlak. Na turnovském nádraží rodiče přivítali své spokojené děti. I přes pár dešťových kapek se nám výlet vydařil a už se těšíme na ty další.

Termín: 29. 04. 2022
Místo: Přepeře

V pátek 29.4. jsme ve škole část vyučování věnovali blížící se filipojakubské noci. Děti i učitelé si nachystali čarodějnické kostýmy a po velké přestávce jsme se sešli na místním hřišti s dětmi ze školky. Ty se tentokrát starších kamarádů téměř nebály, protože letos byly i ony v čarodějnických převlecích. Po chvíli společného hraní se školní čarodějný průvod vydal ještě k předškolákům na zahradu. Žáci zavzpomínali na hezké roky, které zde prožili, pozdravili paní učitelky i děti a vyrazili na promenádu po vsi. Zakončením akce byla běžecká soutěž na hřišti a vymýšlení originálních zaklínadel.

Páteční dopoledne se vydařilo, počasí nám přálo a skvělou tečkou byl chutný čarodějnický guláš ve školní jídelně. 

Termín: 03. 12. 2021
Místo: Základní škola

Adventní čas jsme si v přepeřské škole zpříjemnili „čertovským“ dnem. Tradiční příchod Mikuláše tentokrát nebyl možný, a tak jsme si v pátek 3. 12. na čertíky a anděly zahráli sami. Děti přišly do školy v maskách a kostýmech a čtvrtá vyučovací hodina se změnila na jejich přehlídku. Každý si připravil malé vystoupení s vánoční tématikou, zpívaly se koledy a přednášely básničky. Protože se děti opravdu pěkně snažily, Mikuláš jim ve škole nechal balíčky s dobrotami za odměnu.

 

 

Ve středu 23. 6. jsme využili ideálního výletního počasí a vypravili se poznávat zajímavá místa v blízkosti Přepeř. A taky jsme si chtěli trochu pohrát, poznat něco nového, ochutnat něco dobrého a ještě se před prázdninami pořádně vzájemně užít.

Ještě před 8. hodinou ranní jsme vyrazili po polních cestách směrem na Všeň. U tamního kostela jsme vklouzli do lesa, kde si děti pod vedením paní vychovatelky s chutí zahrály několik veselých her. Cestu obohatilo povídání o stromech a ochutnávání prvních letošních borůvek a jahod. Asi po hodince a půl jsme došli k cíli našeho výletu – malebnému rybníku Vůstra, který se hemžil vodními živočichy. Zde si děti ještě užily soutěž v házení šiškami a už se těšily na vydatnou svačinu. Ta tentokrát nebyla úplně podle zásad zdravé výživy, ale výletníci byli nadšeni. Navštívili jsme po delší době nově otevřenou hospodu na podhajské návsi, kterou s úsměvem vede maminka našeho žáčka Alberta. Hranolky, párky v rohlíku a nanuky šly rychle na odbyt, a kdybychom nespěchali do družiny, určitě bychom vyjedli všechny zásoby.

Do školy jsme poté zamířili už nejkratší cestou a v družině byli moc hodní, protože v našich nohách bylo okolo 10 kilometrů. Velká pochvala pro prvňáčky za zvládnutou túru je jistě na místě.

Hned na začátku týdne v pondělí 24. 5. jsme využili dne bez deště a vyrazili s prvňáky na velký výlet. Byla to výprava na hrad Valdštejn, ale ne ledajaká. Žáci naší školy se zúčastnili výtvarné soutěže „Valdštejn dětskýma očima“, a tak jsme prověřili fyzickou zdatnost prvňáčků a výkresy na hrad donesli osobně.

Výlet jsme zahájili na vlakové zastávce Turnov-město a pokračovali přes Pelešany na parkoviště pod Valdštejnem. Na lesních cestách byl po ránu příjemný klid, a tak jsme viděli i spoustu zajímavých věcí, například nebojácného strakapouda. Na hradě jsme předali obrázky organizátorovi soutěže Mgr. Radimu Štíchovi, který děti pochválil a poděkoval jim za účast. Největší nadšení propuklo po otevření místního občerstvení, které děti „vzaly útokem“. Po vydatné svačině nastal čas na zpáteční cestu. Z kopce všichni seběhli s dobrou náladou a nadšením, které ale pomalu bralo za své na dlouhém úseku po hrázi u Jizery. Tady už se u někoho začala projevovat únava, ale vidina oběda a odpočinku ve školní družině všechny dovedla zdárně do cíle.

Prvňáčci dostali velkou pochvalu za zdolaných 10 kilometrů a všichni žáci za účast v soutěži. Možná se někteří stanou výherci dětské vstupenky na hrad. Všichni se mohou na Valdštejn vypravit třeba s rodiči a prohlédnout si nejhezčí výkresy, které zde budou zdobit interiér.

Část pátečního dopoledne jsme věnovali oslavě svátku všech čarodějnic. Po povídání a splnění úkolů z českého jazyka a matematiky jsme se mohli vrhnout do příprav. Během velké přestávky se někteří žáci naší školy rozhodli vyměnit svoje běžné oblečení a obličeje schovat za strašidelné masky.

Poté už si každá třída užívala dopoledne vlastním způsobem, a protože nám přálo počasí, děti si spoustu aktivit splnily i venku na hřišti či školní zahradě. Nechybělo výtvarné vytváření, vědomostní soutěže, pohybové hry ani tradiční překážková dráha s koštětem. Vítězové soutěží dostali drobné odměny, ale největší odměnou pro všechny byly zase nové společné zážitky. Děti odcházely ze školy správně naladěny na to pravé večerní čarodějnické veselí.