okres Semily – příspěvková organizace

Věc: Opatření k „Zápisu povinné školní docházky do 1. ročníku“

Vážení rodiče,

mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. Jelikož nikdo neví, jak dlouho budou mimořádná opatření trvat, je nutné přijmout takové kroky, které by zabezpečily chod školy i po konci mimořádných opatření. Aktuálně se to týká zápisu do 1. ročníku. Prosím postupujte následovně.

Zápis do 1. ročníku

Vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 vydané 18. 03. 2020, č. j.: MSMT-12639/2020-1, proběhne Zápis k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Zásadní změna je v tom, že je nutné organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podávání žádostí o přijetí či o odklad bude probíhat v zákonem stanoveném období

od 1. do 30. 04. 2020.

Pokud žádáte o přijetí do 1. ročníku, stáhnete si dva (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ a Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou.

Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhnete si tři (Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ; Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání; Žádost o odklad povinné školní docházky) dokumenty, které vyplníte, podepíšete a v obálce nebo v „košilce“ vložíte do poštovní schránky na budově školy nejdéle v poslední den zápisu. Pokud máte elektronický podpis, můžete dokumenty poslat i mailem nebo datovou schránkou. Pokud žádáte o odklad školní docházky, nedílnou součástí žádosti je i doporučení lékaře a PPP.

Na základě dodaných a správně vyplněných tiskopisů vydám ve stanovené době Rozhodnutí – Přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte nebo Rozhodnutí – Odklad začátku povinné docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu je možné vydat až po dodání vyplněných formulářů a obou doporučení. Pokud Vám doporučení chybí, přeruším řízení do doby jejich dodání. Teprve poté vydám rozhodnutí o odkladu. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 7. 5. 2020 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak dojde k jeho předání.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy.

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy.

Přepeře 27. 03. 2020

Mgr. Břetislav Tomeš
ředitel ZŠ Přepeře

Zápis do 1. ročníku – dokumenty ke stažení:

Print Friendly, PDF & Email