okres Semily – příspěvková organizace

Termín: 04. 09. 2023
Místo: ZŠ Přepeře

Člověk ani nemrkne a prázdniny už jsou za námi a je tu nový školní rok 2023/2024, který letos začal 4.9.2023. Tento slavnostní den zahájila paní ředitelka Mgr. Stanislava Vaňková společně s panem starostou Ing. Luďkem Sajdlem ve třídě u letošních prvňáčků, kterou tímto školním rokem provede Mgr. Jana Grofová. Společně jsme přivítali 12 nových žáčků, kteří budou proplouvat tímto školním rokem jako námořníci společně se třeťáky. Všichni malí školáčci našli lodičku se svým jménem, vybrali si obrázek a dostali námořnický pamětní list a mnoho dalších věcí, jako například pastelky, desky na sešity, barvy, psací potřeby atd. Ostatní žáci přepeřské školy jsou rozděleni do zbylých dvou tříd – 2. a 5. ročník společně, zde je třídní učitelkou paní ředitelka a 4. ročník, kde je třídním učitelem pan Mgr. Břetislav Tomeš. Všem školákům přejeme hodně štěstí, ať se jim ve škole celý rok líbí a mají spoustu hezkých zážitků. 

Print Friendly, PDF & Email