okres Semily – příspěvková organizace

Mgr. Jana Grofová

Termín: 04. 03. 2024
Místo: Kamenářský dům v Turnově

V pondělí 4.3.2024 navštívili naši prvňáči a třeťáci výtvarnou dílnu v Kamenářském domě v Muzeu v Turnově. Zde si děti vyrobily dřevěnou řehtačku neboli klapačku. Kromě práce se dřevem se děti dozvěděly k čemu sloužily řehtačky a seznámily se s velikonočními tradicemi a pověstí, proč odletěly zvony do Říma. Závěrem se naučily koledu, kterou děti při obcházení vesnic říkávaly. V muzeu se všem práce moc vydařila a odnesly si domů krásnou řehtačku.

 

1. + 3. ročník

2. + 5. ročník

4. ročník

 

 

 

Termín: 22. 09. 2023
Místo: ZŠ Přepeře

Po roce se naskytla všem žákům přepeřské školy jedinečná příležitost setkat se se skutečnou paní spisovatelkou Michaelou Fišarovou, držitelkou několika ocenění za dětskou literaturu. Tato autorka knih pro děti a mládež přijela k nám do školy, aby zde dětem představila dvě ze svých mnoha knih. Děti se seznámily s knihou Kamínek, která vypráví o cestách jednoho kamínku a knihou Náš dům má tajemství, která v sobě skrývá nejen dobrodružství a tajemnou záhadu, ale i přátelství mezi dětmi. Paní spisovatelku doprovázel herec a moderátor Miroslav Reil, který určité části knih dětem předvedl jako dramatizaci textu. Na závěr měly děti možnost si knížky zakoupit i s osobním věnováním paní spisovatelky. Pro všechny to byl jistě nevšední zážitek a krásně strávené chvíle.

Termín: 04. 09. 2023
Místo: ZŠ Přepeře

Člověk ani nemrkne a prázdniny už jsou za námi a je tu nový školní rok 2023/2024, který letos začal 4.9.2023. Tento slavnostní den zahájila paní ředitelka Mgr. Stanislava Vaňková společně s panem starostou Ing. Luďkem Sajdlem ve třídě u letošních prvňáčků, kterou tímto školním rokem provede Mgr. Jana Grofová. Společně jsme přivítali 12 nových žáčků, kteří budou proplouvat tímto školním rokem jako námořníci společně se třeťáky. Všichni malí školáčci našli lodičku se svým jménem, vybrali si obrázek a dostali námořnický pamětní list a mnoho dalších věcí, jako například pastelky, desky na sešity, barvy, psací potřeby atd. Ostatní žáci přepeřské školy jsou rozděleni do zbylých dvou tříd – 2. a 5. ročník společně, zde je třídní učitelkou paní ředitelka a 4. ročník, kde je třídním učitelem pan Mgr. Břetislav Tomeš. Všem školákům přejeme hodně štěstí, ať se jim ve škole celý rok líbí a mají spoustu hezkých zážitků.