okres Semily – příspěvková organizace

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 12-15
 • minutovky str. 7-9

ČESKÝ JAZYK:

 • slabikář str. 52-55
 • písanka 4. díl str. 5-8

PRVOUKA:

 • učebnice str. 53-55, Jaro

2. ročník


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 18 – 22 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Trojciferná čísla 2

ČESKÝ JAZYK:

 • U 51, 52 – celá stránka – Zájmena, Číslovky
 • PS 51, 52
 • PČ 2 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova po z

 

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 76-79 – Ruská říkadla, Divoké labutě
 • PS Čí 34 – Ruská říkadla, Divoké labutě

PÍSANKA: 2. díl

 • 7 – opis vyjmenovaných slov po b
 • 8 – opis vyjmenovaných slov po l

PRVOUKA:

 • U – str. 40-41 Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
 • PS – str. 46

4. ročník

úkoly (pdf)


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3.díl – str. 12
 • PS 2.díl – str. 14, 15
 • PS 1.díl – str. 44, 46
 • MM – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 4

ČESKÝ JAZYK:

 • U 52 – celá stránka – Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy
 • U 53 – celá stránka – Číslovky
 • PS 52-53 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 2. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Slovesa – Určování osoby, čísla, času 2

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 86-87 – Krutá pana Krahulena, Ančičky, Co můžete zažít…
 • PS Čí 43-44 – Krutá pana Krahulena, Ančičky, Co můžete zažít…

VLASTIVĚDA:

 • U – str. 55-57 – Česká kultura 19. století, Národní divadlo
 • PS str. 35-37

PŘÍRODOVĚDA:

 • Oběhová soustava – učebnice str. 59

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Print Friendly, PDF & Email