okres Semily – příspěvková organizace

ÚKOLNÍČEK

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 21 – 23
 • minutovky str. 13, 14

ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikář str. 64, 65
 • písanka str. 15, procvičování psaní velkých písmen a slov podle diktátu

PRVOUKA:

 • učebnice str. 59 – 61, Zelenina na jaře, Stromy a keře

2. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3,díl – str.11/cv.1, 2, 3

ČESKÝ JAZYK:

 • procvičovat diktáty
 • slovní druhy zpaměti
 • učebnice str.48/cv. B1 – přepiš do sešitu „distanční výuka“
 • PS str.53/cv.1, 2, 3

ČTENÍ:

 • str. 78 – 80

PSANÍ:

 • str.5, 6

PRVOUKA:

 • PS str.55

8.4. nebude ON-LINE výuka – lékař Liberec !
Náhradní hodina:

 • 6.4. – 11,00 – 11,30
 • 7.4. – 11,00 – 11,30

3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 32 – 34 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Numerace do 1 000

ČESKÝ JAZYK:

 • U 55
 • PS 55
 • PČ 2 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Pravopisné cvičení – Souhrnné opakování 1

 

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 86 – 85 Hafík cestovatel, O
 • PS Čí 37-38 – Hafík cestovatel, O

PÍSANKA: 2. díl

 • 12 – celá stránka – Adresa

PRVOUKA:

 • Užitkové rostliny – opakování
 • Části kvetoucích rostlin U str. 50-51
 • PS – str. 49-50

4. ročník

MATEMATIKA:

 • PS str.16/cv.2
 • PS str.19/cv.4
 • PS str.21/cv.5

ČESKÝ JAZYK:

 • malý PS 2.díl  – str.7/cv.13, 14
 • str.10/cv.20
 • procvičovat diktát vět

ČTENÍ:

 • str. 79 – 82                                                                 

PŘÍRODOVĚDA:

 • uč.str.57 – hospodářská zvířata – savci

VLASTIVĚDA:

 • práce s mapou – str.64 – 65 – Moravskoslezký kraj

8.4. nebude ON-LINE výuka – lékař Liberec !


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3.díl – str. 31-33 – Opakování, prohloubení a systematizace učiva – Přirozená čísla
 • MM – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 6

ČESKÝ JAZYK:

 • U 57 – celá stránka – Slovesný způsob, vyjadřujeme se zdvořile
 • PS 57– celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 2. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Opakování pravopisu – Pravopisné cvičení – souhrnné opakování 2

ČTENÍ:

 • Četba ze své oblíbené knížky

VLASTIVĚDA:

 • První světová válka – opakování
 • Vznik ČSR, U str. 65-66
 • PS str. 42

PŘÍRODOVĚDA:

 • Nervová soustava – U str. 65
 • Rozmnožovací soustava – U str. 66-67
 • PS str. 49-50

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 18-20
 • minutovky str. 11,12

ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikář str. 59-63
 • písanka str. 13, 14

PRVOUKA:

 • učebnice str. 58

Přes velikonoční svátky prosím co nejvíce procvičovat čtení ve Slabikáři (str. 60, 61, 63), psaní slov podle diktátu a příklady do 10 zpaměti. Děkuji a přeji hezké Velikonoce.


2. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3,díl – str.5/cv.1, 2, 3

ČESKÝ JAZYK:

 • procvičovat diktát slov, vět
 • učit se zpaměti dle učebnice odříkat 10 slovních druhů
 • učebnice str.43/cv. B1 – přepiš do sešitu „distanční výuka“
 • PS str.49/cv.2

ČTENÍ:

 • str. 75 – 77

PSANÍ:

 • str.4

PRVOUKA:

 • PS str.58

3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 29 – 31 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Sčítání a odčítání do 1000

ČESKÝ JAZYK:

 • U 54
 • PS 54
 • PČ 2 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Vyjmenovaná slova – opakování 2

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 82 – 85 Husí stehno, Jak Pytlík dovedl dělat zvířata neviditelnými, Proudění vody v rostlinách
 • PS Čí 36-37 – Husí stehno, Jak Pytlík dovedl dělat zvířata neviditelnými, Proudění vody v rostlinách

PÍSANKA: 2. díl

 • 11 – celá stránka – Křížovka

PRVOUKA:

 • Užitkové rostliny U – str. 44-45
 • PS – str. 48

4. ročník

MATEMATIKA:

 • PS str.7/cv.2, 3
 • PS str.17/cv.2

ČESKÝ JAZYK:

 • malý PS 2.díl str.4/cv.8
 • PS str.58/cv.1, str.58/cv.3b)

ČTENÍ:

 • str. 77 – 78                                                                  

PŘÍRODOVĚDA:

 • uč.str.56 – hospodářská zvířata

VLASTIVĚDA:

 • práce s mapou – str.62 – 63, Olomoucký kraj

5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3.díl – str. 24-27 – Diagramy a grafy
 • MM – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 6

ČESKÝ JAZYK:

 • U 55 – celá stránka – Slovesa – Inzerát, dopis, e-mail, sms
 • U 56 – celá stránka – Slovesný způsob
 • PS 55-56 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 2. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Opakování pravopisu – Pravopisné cvičení – souhrnné opakování 2

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 91-93 – Nekonečný příběh
 • PS Čí 46 – Nekonečný příběh

VLASTIVĚDA:

 • Rakousko-Uhersko, První světová válka – U – str. 61-64
 • PS str. 40-42

PŘÍRODOVĚDA:

 • Smyslová soustava – učebnice str. 64
 • PS str. 49

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 16-17
 • minutovky str. 10,11

ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikář str. 56-58, písmena  č, Č
 • písanka str. 10-12

PRVOUKA:

 • učebnice str. 56, 57

2. ročník


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 21 – 22 – celé stránky
 • PS 3. díl – 26 – 28 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Trojciferná čísla 3

ČESKÝ JAZYK:

 • U 53, 53 – celá stránka – Číslovky, Příslovce
 • PS 52, 53
 • PČ 2 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Vyjmenovaná slova – opakování 1

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 79-81 – Nezdařený rybolov, Čas housat a malovaných vajíček, Přišlo jaro do vsi, Husí stehno
 • PS Čí 35-36 – Nezdařený rybolov, Čas housat a malovaných vajíček, Přišlo jaro do vsi, Husí stehno

PÍSANKA: 2. díl

 • 9 – opis textů
 • 10 – napsat datum (25. března) + tiskací písmena

PRVOUKA:

 • U – str. 44-47 Okrasné a užitkové rostliny
 • PS – str. 46

4. ročník


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3.díl – str. 20-25 – Aritmetický průměr, Diagramy a grafy
 • MM – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 5

ČESKÝ JAZYK:

 • U 54 – celá stránka – Rozšiřující učivo – Druhy číslovek
 • U 55 – celá stránka – Slovesa – Inzerát, dopis, e-mail, sms
 • PS 54-55 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 2. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Opakování pravopisu – Pravopisné cvičení – souhrnné opakování 1

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 88-90 – Karlík a továrna na čokoládu
 • PS Čí 44-45 – Karlík a továrna na čokoládu

VLASTIVĚDA:

 • U – str. 58-60 – Hospodářský rozvoj českých zemí
 • PS str. 38-39

PŘÍRODOVĚDA:

 • Trávicí soustava – učebnice str. 60-61

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 12-15
 • minutovky str. 7-9

ČESKÝ JAZYK:

 • slabikář str. 52-55
 • písanka 4. díl str. 5-8

PRVOUKA:

 • učebnice str. 53-55, Jaro

2. ročník


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 18 – 22 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Trojciferná čísla 2

ČESKÝ JAZYK:

 • U 51, 52 – celá stránka – Zájmena, Číslovky
 • PS 51, 52
 • PČ 2 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova po z

 

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 76-79 – Ruská říkadla, Divoké labutě
 • PS Čí 34 – Ruská říkadla, Divoké labutě

PÍSANKA: 2. díl

 • 7 – opis vyjmenovaných slov po b
 • 8 – opis vyjmenovaných slov po l

PRVOUKA:

 • U – str. 40-41 Kvetoucí a nekvetoucí rostliny
 • PS – str. 46

4. ročník

úkoly (pdf)


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3.díl – str. 12
 • PS 2.díl – str. 14, 15
 • PS 1.díl – str. 44, 46
 • MM – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 4

ČESKÝ JAZYK:

 • U 52 – celá stránka – Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy
 • U 53 – celá stránka – Číslovky
 • PS 52-53 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 2. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Slovesa – Určování osoby, čísla, času 2

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 86-87 – Krutá pana Krahulena, Ančičky, Co můžete zažít…
 • PS Čí 43-44 – Krutá pana Krahulena, Ančičky, Co můžete zažít…

VLASTIVĚDA:

 • U – str. 55-57 – Česká kultura 19. století, Národní divadlo
 • PS str. 35-37

PŘÍRODOVĚDA:

 • Oběhová soustava – učebnice str. 59

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 10 – 12
 • minutovky str. 6, 7

ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikář str. 50, 51
 • písanka 4. díl, str. 1 – 4

PRVOUKA:

 • učebnice str. 49 – 52, Doprava, Důležitá telefonní čísla

2. ročník


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 13 – 17 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Trojciferná čísla 1

ČESKÝ JAZYK:

 • U 50, 51 – celá stránka
 • PS 50, 51
 • PČ 2 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova po v

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 72-75 – Ptaly se nebe obláčky, Pohádka pro Františku, Jak si ptáci volili krále,
 • PS Čí 32-34 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA: 2. díl

 • 5 – opis telefonních čísel
 • 6 – opis básničky

PRVOUKA:

 • U – str. 38-39 Rostliny
 • PS – str. 42-43

4. ročník

úkoly (pdf)


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3.díl – str. 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • MM – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 3

ČESKÝ JAZYK:

 • U 50-51 – celá stránka – Třídění zájmen, Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy
 • PS 50-51 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 2. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Přídavná jména – Koncovky přídavných jmen 2

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 83-85 – O počasí, Trychtýře, Košilela, Pan Morgenstern
 • PS Čí 40-42 – O počasí, Trychtýře, Košilela, Pan Morgenstern

VLASTIVĚDA:

 • U – str. 53-55 – Rok 1848
 • PS str. 33-35
 • Dokončení Cestujeme po Evropě

PŘÍRODOVĚDA:

 • Svalová soustava, dýchací soustava – učebnice str. 57-58

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 6-10
 • Minutovky str. 3-5

ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikář str. 46 – 49, nahlas číst
 • Písanka 3. díl, dopsat do konce

PRVOUKA:

 • Moje vlast, str. 47

2. ročník


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 8, 9, 10, 12 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Poznávání čísel do 1 000

ČESKÝ JAZYK:

 • U 48, 49 – celá stránka
 • PS 48, 49
 • PČ 1 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Vyjmenovaná slova V         

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 69-71 – procvičovat čtení
 • PS Čí 31-32 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA: 2. díl

 • 3 – číslice 1, 4, 7 + opis příkladů a seznamu na nákup
 • 4 – číslice 2, 3, 5 + přepis

PRVOUKA:

 • U – str. 36-37 Živé organismy – Houby
 • PS – str. 44-45 Živé organismy – Houby

4. ročník


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 2.díl – 62/1-3
 • PS 3.díl – str.3, 5, 6, 7
 • MM písemné dělení – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 2

ČESKÝ JAZYK:

 • U 48-49 – celá stránka – Zájmena, třídění zájmen
 • PS 48-49 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 1. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Přídavná jména – Koncovky přídavných jmen 1

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 80-82 – O požáru mlýna, Had v divadle
 • PS Čí 39-40 – O požáru mlýna, Had v divadle

VLASTIVĚDA:

 • U – str. 51-53 – Národní obrození
 • PS str. 32-33
 • Dokončení Cestujeme po Evropě

PŘÍRODOVĚDA:

 • Lidské tělo, kostra – Učebnice str. 54-56
 • PS str. 47-52

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 62, 63 – celé stránky
 • PS 3. díl – 3, 4, 5, 6 – celé stránky
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 100 – sčítání, odčítání – Sčítání a odčítání do 100 – 1

ČESKÝ JAZYK:

 • U 46, 47 – celá stránka
 • PS 47/1-3
 • alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Vyjmenovaná slova S

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 66-68 – procvičovat čtení
 • PS Čí 29-30 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA:

 • 1 – číslice 0 – 9
 • 2 – číslice + adresa

PRVOUKA:

 • Teplo a světlo – str. 31
 • PS str. 39

5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 55, 56/2-4
 • PS 57, 58/1-2
 • PS 61
 • MM2 4/7, 8/15
 • MM písemné dělení – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 2

ČESKÝ JAZYK:

 • U 47-48 – celá stránka – Přídavná jména
 • PS 47-48 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 1. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Opakování pravopisu – Opakování ze 4.třídy – 2

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 77-80 – Baron Prášil
 • PS Čí 37-38 – Baron Prášil

VLASTIVĚDA:

 • Cestujeme po Evropě – str. 46 – 50
 • PS str. 28 – 31

PŘÍRODOVĚDA:

 • Třídění živých organismů – Učebnice str. 48 – 51
 • PS výběr cvičení ze stran 38 – 46

Anglický jazyk

3. ročník

5. ročník

3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 50, 51, 52, 53, 54 – celé stránky
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 100 – sčítání, odčítání – Čísla do 100

ČESKÝ JAZYK:

 • U 43, 44 – celá stránka
 • PS 43, 44 – celá stránka
 • alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Vyjmenovaná slova P

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 62-65 – procvičovat čtení
 • PS Čí 28-29 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA:

 • 31 – písmenko S, L
 • 32 – písmenko D, Z

PRVOUKA:

 • Teplo a světlo – str. 31
 • PS str. 39

5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 46, 47
 • PS 49-54
 • MM písemné dělení – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Velká čísla – Čísla do milionu

ČESKÝ JAZYK:

 • U 45-46 – celá stránka – Přídavná jména
 • PS 45-46 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 1. díl – str. 23, 26-27
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Opakování pravopisu – Opakování ze 4.třídy – 1

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 71-74 – Dobrodružství pana Kraka
 • PS Čí 34, 35 – Jen u článku Dobrodružství pana Kraka

VLASTIVĚDA:

 • Rakousko – str. 43 – 45
 • PS str. 26 – 27

PŘÍRODOVĚDA:

 • ČR – oblast mírného podnebného pásu – Učebnice str. 44-47
 • PS výběr cvičení ze stran 31-37

Anglický jazyk

3. ročník

5. ročník

3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 46/1-2                             MM 2.díl – str.6
 • PS 47/1-4
 • PS 48/1-4
 • PS 39/1-3
 • PS 40/1-5

Kruh, kružnice

ČESKÝ JAZYK:

 • U 41, 42 – celá stránka     PČ 24-25
 • PS 41, 42 – celá stránka  

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 58-61 – procvičovat čtení
 • PS Čí 27, 28 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA:

 • 30 – písmenko T, F

PRVOUKA:

 • Půda – str. 30
 • PS str. 38

5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 40/1, 2
 • PS 43-45
 • MM 1 – 22, 23

ČESKÝ JAZYK:

 • U 43-44 – celá stránka
 • PS 43-44 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 1. díl – str. 23, 26-27

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 69-71 – Edudant a Francimor
 • PS Čí 33, 34 – Jen u článku Edudant a Francimor

VLASTIVĚDA:

 • Německo – str. 40 – 42
 • PS str. 24 – 25

PŘÍRODOVĚDA:

 • Život v mořích a oceánech, Přizpůsobení rostlin a živočichů, Význam botanických a zoologických zahrad – Učebnice str. 41-43
 • PS do str. 30

Anglický jazyk

3. ročník

5. ročník

3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 33/1-2                        MM 2.díl – str.4
 • PS 34/1-3
 • PS 35/1-4
 • PS 36/1-2
 • PS 37/1-3

ČESKÝ JAZYK:

 • U 40 – celá stránka         PČ 24-25
 • PS 40 – celá stránka       cvič. z www.alfbook.cz

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 56-57 – procvičovat čtení
 • PS Čí 27 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA:

 • 28, 29 – písmenko P, B, R

PRVOUKA:

 • Vzduch – uč. str. 30 – prohlédnout a pročíst
 • PS str. 37 – vyplnit

5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 33, 34
 • PS 38-40
 • MM 1 – 21,22

ČESKÝ JAZYK:

 • U 41-42 – celá stránka
 • PS 41-42 – celá stránka
 • alfbook.cz

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 66-69 – Proč na Šumavě vyhynuli obři, Klabzubova jedenáctka
 • PS Čí 32 – Jen u článku Klabzubova jedenáctka

VLASTIVĚDA:

 • Polsko
 • ČR – učebnice str. 38-40
 • PS do str. 22-23

PŘÍRODOVĚDA:

 • Člověk a živá příroda, podnebné pásy
 • Uč. str. 35-40
 • Zápis do sešitu – vypsat podnebné pásy

Anglický jazyk

3. ročník

5. ročník