okres Semily – příspěvková organizace

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 6-10
 • Minutovky str. 3-5

ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikář str. 46 – 49, nahlas číst
 • Písanka 3. díl, dopsat do konce

PRVOUKA:

 • Moje vlast, str. 47

2. ročník


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 8, 9, 10, 12 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Poznávání čísel do 1 000

ČESKÝ JAZYK:

 • U 48, 49 – celá stránka
 • PS 48, 49
 • PČ 1 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Vyjmenovaná slova V         

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 69-71 – procvičovat čtení
 • PS Čí 31-32 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA: 2. díl

 • 3 – číslice 1, 4, 7 + opis příkladů a seznamu na nákup
 • 4 – číslice 2, 3, 5 + přepis

PRVOUKA:

 • U – str. 36-37 Živé organismy – Houby
 • PS – str. 44-45 Živé organismy – Houby

4. ročník


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 2.díl – 62/1-3
 • PS 3.díl – str.3, 5, 6, 7
 • MM písemné dělení – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 2

ČESKÝ JAZYK:

 • U 48-49 – celá stránka – Zájmena, třídění zájmen
 • PS 48-49 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 1. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Přídavná jména – Koncovky přídavných jmen 1

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 80-82 – O požáru mlýna, Had v divadle
 • PS Čí 39-40 – O požáru mlýna, Had v divadle

VLASTIVĚDA:

 • U – str. 51-53 – Národní obrození
 • PS str. 32-33
 • Dokončení Cestujeme po Evropě

PŘÍRODOVĚDA:

 • Lidské tělo, kostra – Učebnice str. 54-56
 • PS str. 47-52

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Print Friendly, PDF & Email