okres Semily – příspěvková organizace

1. ročník

MATEMATIKA:

 • učebnice str. 10 – 12
 • minutovky str. 6, 7

ČESKÝ JAZYK:

 • Slabikář str. 50, 51
 • písanka 4. díl, str. 1 – 4

PRVOUKA:

 • učebnice str. 49 – 52, Doprava, Důležitá telefonní čísla

2. ročník


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3. díl – 13 – 17 – celé stránky
 • MM – dle potřeby
 • alfbook.cz – 3. ročník – MA – Čísla do 1 000 – Trojciferná čísla 1

ČESKÝ JAZYK:

 • U 50, 51 – celá stránka
 • PS 50, 51
 • PČ 2 – dle potřeby
 • www.alfbook.cz – 3. ročník – ČJ – Vyjmenovaná slova – Pravopisné cvičení – vyjmenovaná slova po v

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 72-75 – Ptaly se nebe obláčky, Pohádka pro Františku, Jak si ptáci volili krále,
 • PS Čí 32-34 – k přečteným ukázkám

PÍSANKA: 2. díl

 • 5 – opis telefonních čísel
 • 6 – opis básničky

PRVOUKA:

 • U – str. 38-39 Rostliny
 • PS – str. 42-43

4. ročník

úkoly (pdf)


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 3.díl – str. 7, 8, 9, 10, 11, 12
 • MM – procvičování
 • alfbook.cz – 5. ročník – MA – Desetinná čísla – Desetinná čísla 3

ČESKÝ JAZYK:

 • U 50-51 – celá stránka – Třídění zájmen, Skloňování zájmen já, ty, se, my, vy
 • PS 50-51 – celá stránka
 • Procvičujeme češtinu 2. díl
 • alfbook.cz – 5.ročník – ČJ – Přídavná jména – Koncovky přídavných jmen 2

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 83-85 – O počasí, Trychtýře, Košilela, Pan Morgenstern
 • PS Čí 40-42 – O počasí, Trychtýře, Košilela, Pan Morgenstern

VLASTIVĚDA:

 • U – str. 53-55 – Rok 1848
 • PS str. 33-35
 • Dokončení Cestujeme po Evropě

PŘÍRODOVĚDA:

 • Svalová soustava, dýchací soustava – učebnice str. 57-58

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Print Friendly, PDF & Email