okres Semily – příspěvková organizace

1. ročník

český jazyk

 • Abecedka str. 25
 • pracovní sešit k Živé abecedě str. 15, 16
 • písanka str. 10 – 13

matematika

 • učebnice str. 42 – 47
 • minutovky str. 23, 24

2. ročník

Čj

 • PS str.17/cv. 3,4
 • PS str.19/cv.1,4
 • PS str.20/cv. 3
 • procvičujeme dělení slov na slabiky, druhy vět

Psaní – str. 16, 17

Čtení – str-24 – 25

Ma

 • pracovní sešit (PS) str. 30 – celá dokončit
 • str.32 – celá

Prvouka

 • prac.sešit – str.19 – dokončit
 • str.20
 • prohlédni si v učebnici – str.10, 11, 13

ON LINE hodina každý den v 9,00 hod.


3. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 38/1-4  PS 39/1-4
 • PS 40/1-3  PS 41/1-2
 • PS 42/1-4
 • MM 12/23

ČESKÝ JAZYK:

 • U 18/1, 1, 2
 • U 19/ A1, 2  PČ 10-12
 • PS 18/1-4
 • PS 19/1-4

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 25-27
 • PS Čí 13-14

PÍSANKA:

 • 10-11 – v, V, w, W

PRVOUKA:

 • Orientace v krajině – uč. str. 18 pročíst
 • Do sešitu vypsat 4 světové strany

4. ročník

Ma

 • prac.sešit – str.36 celá
 • str.38 celá

Čj

 • prac.sešit str-17/cv- 1b) – dopiš pokračování příběhu
 • učebnice str.19 – přečíst = slova příbuzná
 • prac.sešit str.19 – celá

Čtení – str.26 – 28 – bájky

Přír.

 • učebnice str.14 – přečíst
 • opakovat kapitolu o rostlinách str.10 – 14 = dělení rostlin, části rostliny

Vlast.

 • učebnice str.19 – 20 – pročíst, podle barvy na mapě rozslišovat nížiny, vysočiny.
 • Podle mapy na konci učebnice vyhledávat nížiny, vysočiny, pohoří, hory.

ON LINE hodiny každý den v 8,00 hod. = Čj v 10,00 hod. = Ma

 


5. ročník

MATEMATIKA:

 • PS 39/1.-3., pruh               PS 40/1.-3.
 • PS 41/2-4                            PS 42/1-4
 • PS 47/1-2

ČESKÝ JAZYK:

 • U 19/1                                  U 20/1-3
 • PS 18/3b
 • PS 19/2-3                            PS 20/1-3
 • PČ – 10/19, 20

ČTENÍ:

 • Čítanka – str. 33 – 37
 • PS Čí 17-18

VLASTIVĚDA:

 • Hlavní město Praha, Středočeský kraj – učebnice str. 19-21 – pročíst
 • Do sešitu vypsat 5 pražských památek

PŘÍRODOVĚDA:

 • Energetické suroviny (paliva) – učebnice str. 17, 19 – pročíst
 • PS str. 11-12 – vyplnit

Anglický jazyk

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Print Friendly, PDF & Email